Newsy

Rusza WERBEL – kampania społeczna przełamywania stereotypów związanych z bezdomnością

WeRbEL DeMokRaCjI.

Werbel Demokracji to pierwsza w Polsce, duża, profesjonalna kampania nakierowana na przełamywanie stereotypów związanych z bezdomnością. Przedsięwzięcie Werbel, w nazwie odnoszące się do instrumentu, zapewniającego donośny, słyszany nawet w chaosie przekaz, zwrócić ma uwagę na prawdziwe oblicze bezdomności poprzez wydobycie głosu osób bezdomnych spośród zgiełku życia codziennego i ukazania go w sposób przełamujący stereotypy. Werbel Demokracji rozbrzmiewa przez niemalże cały 2009 rok w największych miastach województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk).

Kampania realizowana jest przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, przy współpracy z irlandzką organizacją Focus Ireland.

W województwie pomorskim jest około 3000 osób bezdomnych. Nie należy ich osądzać, gdyż każda z nich ma swoje własne powody bezdomności. Bezdomność to nie tylko alkoholizm, narkomania, własny wybór. Bezdomność to także wynik bezrobocia, panującej w Polsce biedy mieszkaniowej, przemian gospodarczych, kryzysu. Bezdomność to również wynik przemocy domowej, choroby, niepełnosprawności, zadłużenia, rozpadu związku, problemów rodzinnych, wypędzenia. Bezdomności doświadczają zarówno kobiety, mężczyźni jak i dzieci, osoby wykształcone, młode i starsze. Zgubić klucze do własnego domu może praktycznie każdy – bez względu na wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie życiowe.

Warto mieć świadomość, iż w województwie pomorskim:
Co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Niemal 80% kobiet doświadcza bezdomności z powodu przemocy domowej, wypędzenia i wymeldowania. Co druga osoba bezdomna jest osobą starszą. Niemal 60% tych osób doświadcza bezdomności z powodu niepełnosprawności, choroby oraz rozpadu związku partnerskiego. Mężczyźni w średnim wieku stanowią ponad 60% populacji osób bezdomnych. Ponad 60% z nich doświadcza bezdomności z powodu bezrobocia, zadłużenia i eksmisji. Co piąta osoba bezdomna jest osobą młodą. Niemal 60% staje się bezdomna z powodu problemów rodzinnych i domowych oraz wypędzenia.

Celem kampanii Werbel Demokracji jest ukazanie, jak wiele dróg prowadzi do bezdomności i unaocznienie faktu, iż przy zaistnieniu pewnej grupy kilku czynników, niemalże każdy może jej doświadczyć.

Kampania realizowana jest poprzez:

Ekspozycję billboardów, citylightów dotyczących bezdomności
Przez cały sierpień 2009 roku w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Słupsku na 250 citylightach i 50 billboardach, będących własnością firmy AMS wyeksponowane zostaną cztery oblicza bezdomności. O bezdomności opowiadać będą cztery postacie – młoda i starsza kobieta, a także mężczyźni – młody i w średnim wieku. Każda z postaci skojarzona jest z własną przyczyną bezdomności, do której należy doświadczenie przemocy, choroba, bezrobocie, wypędzenie. Informacja o przyczynach prowadzących do bezdomności poszerzona jest o statystyczne dane dotyczące bezdomności oraz połączona z hasłem: „Nie osądzaj mnie. Każdy ma swój powód bezdomności”.

Realizację happeningów połączonych z występami trupy teatralnej

Na przełomie lipca i sierpnia, w kluczowych arteriach Gdańska, Sopotu, Gdyni i Słupska, odbędą się realizowane przez Teatr ZNAK uliczne występy trupy teatralnej. Kluczowym przesłaniem tych happeningów jest zwrócenie uwagi na problem bezdomności poprzez myśl przewodnią: „Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu”. Występ szczudlarzy, poszukujących drzwi, do których nie pasuje żaden klucz ma unaocznić, że problem bezdomności to głównie problem braku własnego domu i dużej samotności. Bezdomność to także problem biedy mieszkaniowej i tego, że w Polsce brakuje mieszkań dla tych, którzy z różnych przyczyn je utracili. Podczas akcji aktorzy uliczni rozdawać będą przechodniom klucze połączone z breloczkiem z napisem „Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu”. Akcję wspierać będą osoby bezpośrednio doświadczające bezdomności – przedstawiciele Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych. Rozdawana podczas happeningów klucze zbierane były przez 4 miesiące przez mieszkańców Pomorza, w odpowiedzi na apel Pomorskiego Forum i gazety Polska. Dziennik Bałtycki, która współrealizuje całą akcję.

Działalność Rady Medialnej

Zadanie Rady: wypracowanie koncepcji całej kampanii.
Skład: dziennikarze lokalnych mediów, przedstawiciel firmy, posiadającej nośniki outdoor (citylighty i billboardy), grafik i fotograf tworzący wizualną część kampanii, przedstawiciele Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych, przedstawiciele Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Prace nad całą kampanią wspierają przedstawiciele irlandzkiej organizacji Focus Ireland.

Działalność Rady Mentorskiej

Zadanie Rady: lobbowanie społeczne na rzecz przeciwdziałania stereotypom osób bezdomnych, w tym rozpowszechnianie wypracowanych rozwiązań w temacie niedyskryminującego sposobu ukazywania bezdomności oraz przyznanie 10 szczególnie zaangażowanym dziennikarzom bądź rozgłośniom radiowym, telewizyjnym czy prasie tytułu „Medium Przyjazne Ludziom Bezdomnym”. Skład: kluczowi w województwie pomorskim działacze – politycy, przedstawiciele władz, decydenci.

Prezentację materiałów medialnych
Zakres: prezentowanie niestereotypowego oblicza bezdomności poprzez wywiady prasowe, audycje radiowe, telewizyjne, informacje na portalach internetowych.

Strona internetowa
Pragniemy poinformować o funkcjonowaniu strony internetowej kampanii społecznej przełamującej stereotypy związane z bezdomnością WERBEL. Strona posiada adres www.wd.org.pl

Na niniejszej stronie znajdziemy informacje o stereotypach funkcjonujących w zakresie bezdomności, prawdziwym obrazie bezdomności, badaniach i co najważniejsze ze strony można pobrać wszystkie materiały związane z kampanią (broszura, plakaty).

Aktualności
W czwartek 16 lipca w Dzienniku Bałtyckim ukazał się materiał opisujący całą kampanię i podający szczegóły wydarzeń powiązanych z akcją. Link do artykułu:
http://www.polskatimes.pl/dziennikbaltycki/stronaglowna/141680,pomorze-czas-by-rozmawiac-o-bezdomnosci,id,t.html

11-12 lipca ukazał się zaś materiał o zbiórce niepotrzebnych kluczy (udało się zebrać 2077 kluczy). Relacja poniżej:

http://www.polskatimes.pl/dziennikbaltycki/fakty24/139970,gdansk-wielkie-liczenie-zakonczylo-zbiorke-zbednych-kluczy,id,t.html  

29 lipca ukaże się 4-stronicowa wkładka w Dzienniku
pokazująca plakaty i opisująca całą akcję.

Idea "Werbla Demokracji" uzyskała wsparcie finansowe Funduszu dla Organizacji Pozarządowych pochodzące z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz wsparcie społeczne Wojewody Pomorskiego – Romana Zaborowskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego – Jana Kozłowskiego, Prezydentów: Gdańska – Pawła Adamowicza, Gdyni – Wojciecha Szczurka, Sopotu – Jacka Karnowskiego i Słupska – Macieja Kobylińskiego oraz prasowe Dziennika Bałtyckiego, telewizyjne TVP Gdańsk, radiowe – Radia Gdańsk, internetowe – portalu Wirtualna Polska oraz w zakresie ekspozycji kampanii – firmy AMS.

Piotr Olech
oprac.ops.pl angoc

Komentarze Rusza WERBEL – kampania społeczna przełamywania stereotypów związanych z bezdomnością (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Maluch+ rusza nabór

Maluch+ – rusza nabór

14 lipca 2023      TAGI:      
Startuje ciągły nabór wniosków do programu Maluch+. Teraz wnioski będzie można...»
UODO rusza z konsultacjami społecznymi

UODO rusza z konsultacjami społecznymi

04 czerwca 2024      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił rozpoczęcie procesu konsultacyjnego opublikowanych...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»