Newsy

Osamotnienie seniorów


W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy publicznie zaprezentowane zostały wyniki badania w projekcie „Bądź blisko – kampania przeciw samotności i społecznej izolacji osób starszych”.

Raport Projektu "Bądź blisko"

Warto zapoznać się z wynikami raportu i poznać skalę osamotnienia i czynniki ryzyka, które dotykają osoby po 65 roku życia w Polsce:

• Siedem osób na sto (7%) w wieku 65 lat i więcej deklaruje, że stale odczuwa osamotnienie, a co dziesiąty senior (10%) często znajduje się w tym stanie. Można zatem założyć, że prawie jedna piąta (17%) polskich seniorów jest osamotniona. Prawie połowa (47%) badanych stwierdziła natomiast, że nigdy nie doświadczyła uczucia osamotnienia.
• Na ryzyko osamotnienia, w sposób istotny statystycznie, bardziej narażone są: kobiety, osoby z wykształceniem podstawowym i niższym, renciści, mieszkańcy wsi, mieszkańcy wschodniego regionu Polski, osoby ubogie i osoby samotne. Mniej narażeni są: mężczyźni, osoby z wykształceniem zawodowym lub wyższym, osoby aktywne zawodowo, mieszkańcy miast powyżej 500 tys. osób, osoby nie mieszkające samotnie.
• Czynnikami wpływającymi na odczuwanie osamotnienia są także: zły stan zdrowia, niesamodzielność osób starszych oraz brak możliwości uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Przeciwdziałanie osamotnieniu
• Walka z osamotnieniem to: utrzymywanie jak najczęstszych kontaktów z rodziną; sieć kontaktów ze znajomymi, przyjaciółmi i sąsiadami; walka z czasem „pustym” i nudą; aktywność zawodowa i społeczna. Jest to głównie walka jednostkowa, bowiem żaden z rozmówców nie mówił spontanicznie o wsparciu instytucjonalnym.
• W zmaganiach z osamotnieniem kluczową rolę poza rodziną odgrywa społeczność i środowisko lokalne, bowiem większość seniorów najwięcej czasu spędza w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania. Dlatego też, przeciwdziałanie i ograniczanie osamotnienia to przede wszystkim zadanie dla lokalnej polityki społecznej.
• Ponieważ osamotnienie może być spowodowane wieloma czynnikami, nie ma jednego „złotego środka” na ograniczenie zjawiska osamotnienia. Wszelkie działania powinny być zawsze dostosowane do potrzeb i oczekiwań jednostki. Im wcześniej udzielona zostanie taka zindywidualizowana pomoc, tym lepsze będą jej rezultaty.

Informacje o badaniu
• Badanie zrealizowała Fundacja JA KOBIETA i Forum 50+ Seniorzy XXI wieku ! ze środków brytyjskiej organizacji Help the Aged. Projekt ma patronat Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Partnerem są Polskiego Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu.
• Badanie przygotowane zostało i przeprowadzone przez dr Pawła Kubickiego, konsultacji udzieliła dr Jolanta Perek-Białas.
• Na badanie składało się jedenaście indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), badania ilościowe zrealizowane w dniach 15 – 19 maja 2009 r. na ogólnopolskiej losowej, reprezentatywnej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 65 i więcej lat zrealizowane przez firmę TNS OBOP za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz dwa zogniskowane wywiady grupowe (FGI)  z młodzieżą na co dzień mającej kontakt z osobą starszą (1) oraz praktykami zajmującymi się problematyką starości (2).

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

MDOS Senioralia 2009

Fundacja JA KOBIETA
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rusza nowy program na rzecz seniorów „Aktywni+”

Rusza nowy program na rzecz seniorów „Aktywni+”. Można już składać oferty

01 marca 2021      TAGI:         
Ministerstwo ogłosiło otwarty Konkurs Ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz...»
Zerowy PIT dla seniorów

Zerowy PIT dla seniorów

08 listopada 2021      TAGI:         
Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy zakładające wprowadzenie PIT-0 dla...»
RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

RPO postuluje o zmianę przepisów dot. zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony składanymi do niego skargami, wystąpił...»
Wypoczynek z widokiem na Tatry

Wypoczynek z widokiem na Tatry

25 maja 2022      TAGI:         
Willa Cztery Pory Roku zlokalizowana jest na szlaku turystycznym z Doliny Kościeliskiej...»
Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

18 maja 2022      TAGI:         
Od dnia 16 maja 2022r. do dnia 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach...»