Archiwalne

”Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – szkolenia z J. Polanowskim

PROWADZĄCY:
Jarosław POLANOWSKI – jeden z najwybitniejszych polskich ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnik, prokurator apelacyjny delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ekspert i współpracownik Państwowej agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz licznych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, konsultant projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pracownik punktów informacyjno – konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie, od wielu lat prowadzący działalność dydaktyczno szkoleniową

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przemoc w rodzinie w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy:
– rodzina a przemoc – zjawisko przemocy w rodzinie (definicje, społeczne reakcje przemoc w rodzinie), rodzaje przemocy, funkcjonowanie ofiary i sprawcy, przemoc w rodzinie a alkohol,
– przemoc wobec dzieci – możliwości służb społecznych w zakresie pomocy udzielanej dziecku, formy i rodzaje pomocy udzielanej dziecku, podmioty krzywdzące dziecko (rozróżnienie, znaczenie prawne), przyjazne miejsce przesłuchań dzieci (rodzaje, wymogi, oczekiwania), programy towarzyszące dziecku (ofierze przemocy),
– procedura Niebieska Karta – przestępstwo znęcania się nad rodziną oraz znaczenie Niebieskich Kart, wspólne działania służb w ramach procedury Niebieskie Karty, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,
– skuteczne pomaganie rodzinie z przemocą – rodzaje i formy pomocy dla ofiar (etapy procesu pomagania, jak rozmawiać i motywować do zmian ofiarę przemocy w rodzinie), działania wobec sprawców przemocy w rodzinie, analiza okoliczności i czynników utrudniających podejmowanie skutecznych działań wobec przemocy w rodzinie.

2. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
– obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych,
– możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza pierwszego kontaktu,
– obowiązek tworzenia gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– możliwość natychmiastowego zabrania dziecka z domu, w którym w wyniku przemocy zagrożone jest jego życie i zdrowie,
– zakaz stosowania kar jakichkolwiek kar cielesnych – „czy klaps to już przemoc”?
– możliwość wydania nakazu opuszczenia lokalu dla sprawcy przemocy,
– obowiązek uczestnictwa sprawców przemocy w programach korekcyjno – edukacyjnych,
– kontrola nad zadaniami samorządowymi w obszarze przeciwdziałania przemocy rodzinie dla Wojewody,
– powołanie i powierzenie Wojewodzie funkcji Wojewódzkiego Koordynatora realizacji krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3. Ważne zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym obowiązujące od dnia 13 czerwca 2009 r.:
– opieka nad dziećmi po rozwodzie rodziców (kontakty z dzieckiem obowiązkiem rodzica, nawet jeśli nie przysługuje mu władza rodzicielska, prawo kontaktów z dzieckiem dla innych członków rodziny)
– zmiany dotyczące obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci (warunki uchylenia się rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka)
– zmiany dotyczące ojcostwa (uznanie dziecka, uchylenie się od uznania),
– zmiany dotyczące macierzyństwa (matka kobieta, która urodziła dziecko)

KOSZT SZKOLENIA:
270 zł od osoby / przy zgłoszeniu jednej osoby
240 zł od osoby / przy zgłoszeniu dwóch osób z tej samej jednostki
200 zł od osoby / przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób z tej samej jednostki
cena zawiera: wykłady, materiały, konsultacje, serwis szkoleniowy

ZGŁOSZENIA na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego na stronie internetowej: www.oti.org.pl – zakładka „formularze zgłoszeniowe”

ORGANIZATOR SZKOLENIA:
Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI”
www.oti.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze ”Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – szkolenia z J. Polanowskim (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC