Archiwalne

Szkolenia w IDRiE

IDRiEInstytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na szkolenia organizowane w Krakowie. Tematyka najbliższych szkoleń to: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Ewaluacja projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Metodologia tworzenia projektu, Diagnoza rodziny ze szczególnym uwzględnieniem genogramu.

SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
Data: 22.10. 2010 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków
ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności przygotowania i wystąpień publicznych. Szkolenie adresowane jest do osób, które przygotowują i prowadzą prezentacje podczas spotkań, konferencji, zebrań. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazje udziału w licznych ćwiczeniach i warsztatach, zabawach.

Wprowadzenie do tematyki szkolenia

• Warunki dobrej prezentacji
• Struktura prezentacji
• Mowa ciała jako element wystąpień publicznych
• Jak pokonać stres przed prezentacją?
• Metody zapamiętywania
• Zasady przygotowania materiałów prezentacyjnych – fiszki, konspekty a może mapy myśli ?
• „Trudni” uczestnicy – jak sobie z nimi radzić – przykłady
• Przygotowanie do wystąpień publicznych
• Metody aktywne podczas prezentacji

Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzenie: Trener, konsultant, 17 – letnie doświadczenie w pracy z administracja publiczną. Prowadziła szkolenia m.in. w ramach programów LGPP. Specjalizuje się w tematyce związanej ze skutecznym informowaniem społeczności lokalnych, rozwiązywaniem konfliktów, negocjacjami społecznymi. Ma za sobą liczne przygotowane i przeprowadzone szkolenia, wystąpienia podczas konferencji.

Koszt uczestnictwa wynosi 380 zł i obejmuje:
materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

EWALUACJA PROJEKTÓW PO INNOWACYJNA GOSPODARKA
Data: 26.10.2010 r. godzina 10.00 -15.00 Miejsce: Kraków
ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Szkolenie ma charakter interaktywnych wykładów i prezentacji multimedialnych wspieranych aktywnymi metodami nauczania (analiza case study oraz warsztaty z tworzenia tabelarycznego projektu ewaluacji oraz oceny raportu ewaluacyjnego). Szkolenie przygotowuje do realizacji ewaluacji wewnętrznej oraz dają podstawy do nadzorowania procesu ewaluacji zewnętrznej.
Cel szkolenia:
Pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności: planowania, przeprowadzania i zlecania ewaluacji projektów finansowanych z POIG.
Korzyści z uczestnictwa:
• nabycie praktycznych umiejętności zaplanowania procesu ewaluacji,
• nabycie umiejętności wykorzystywania danych i wskaźników z monitoringu
do prowadzenia ewaluacji projektu;
• nabycie umiejętności tworzenia projektu ewalucji w formie tabelarycznej
z uwzględnianiem danych i wskaźników z monitoringu
• nabycie umiejętności opracowania raportu ewaluacyjnego, sporządzania wniosków i rekomendacji i oceny jego, jakości w oparciu o wystandaryzowane narzędzia
PROGRAM

• Pojęcie ewaluacji, rodzaje, kryteria i zasady prowadzenia
• Etapy procesu ewaluacyjnego
• Dobór metod, próby i narzędzi badawczych
• Projekt ewaluacji – praca nad wnioskiem
• Projekt ewaluacji – praca nad wnioskiem
• Raportowanie i prezentowanie wyników ewaluacji
• Zakończenie i ewaluacja szkolenia, wręczenie certyfikatów.

Prowadzący: Specjalista w zakresie zarządzania edukacją i projektami europejskimi, edukacji kulturowej, ewaluacji systemów edukacyjnych. Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant) w projektach: LEONARDO DA VINCI, SOCRATES COMENIUS, IW EQUAL, EFS

Koszt uczestnictwa wynosi 380 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów, obiad.
OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

METODOLOGIA TWORZENIA PROJEKTU
Data: 27.10.2010 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków
ul. św. Tomasza 30/6 , II piętro

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych metod i narzędzi niezbędnych w zakresie planowania i zarządzania projektami unijnymi, finansowanymi ze środków zewnętrznych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Udział w szkoleniu pozwala nabyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do tworzenia projektów unijnych, które mają szansę powodzenia dzięki zastosowaniu właściwych i sprawdzonych sposobów planowania i konstruowania przedsięwzięć.
Zajęcia zawierają elementy warsztatowe i kładą nacisk na aspekty praktyczne. Uczestnicy zapoznają się z takimi narzędziami planowania projektów, jak cykl życia projektu, identyfikacja problemów i potrzeb, "drzewo problemów" i "drzewo celów", matryca logiczna (LFA), wykres Gantta jako zestaw metod rekomendowanych przez Komisję Europejską.

• Narzędzia Komisji Europejskiej (główne fazy cyklu projektowego wg UE).
• Cykl życia projektu i zarządzanie cyklem projektu (ZCP).
• Narzędzia planowania i zarządzania projektem unijnym.
• Rama Logiczna – narzędzie planowania i analizy
FAZA ANALIZY – analiza problemu, analiza celów, analiza Strategii
FAZA PLANOWANIA – matryca logiczna, założenia, czynniki zapewniające trwałość, wskaźniki, źródła weryfikacji. (Prezentacja przykładów matrycy logicznej)
• Harmonogram działań – zadania główne, podzadania, kolejność i zależności, czas trwania działań, kamienie milowe
• Monitorowanie i raportowanie
Projektowanie systemu monitorowania projektu – analiza celów, procedury wdrażania, wskaźniki
• Ewaluacja projektu
KRYTERIA EWALUACJI
• Kryteria oceny projektu – procedura oceny na przykładach
• Zakończenie i podsumowanie zajęć, ewaluacja
• Wręczenie certyfikatów

Prowadzenie: Beata Nowak – trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorbcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania. Współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie Konsultant, trener w projekcie PHARE 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC. Konsultant w programach Banku Światowego. Dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie. Ekspert powołany przez MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO w zakresie oceny projektów EFS.

Koszt uczestnictwa wynosi 380 zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów.
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

DIAGNOZA RODZINY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GENOGRAMU
Data: 16.11.2010 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków
ul. św. Tomasza 30/6 , II piętro

Szkolenie dotyczące diagnozowania rodziny stanowi dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów bardzo dobrą sposobność podniesienia kwalifikacji w pracy. Umiejętność całościowego rozumienia rodziny, jako systemu, w którym zachodzą procesy zarówno destruktywne jak i konstruktywne ułatwia współdziałanie z klientami w kierunku znalezienia rozwiązania dla ich problemów. Zapoznanie się z genogramem, jako metodą zapisu informacji o rodzinie stanowiącym punkt wyjścia do pracy z nią jest najbardziej wartościowym efektem szkolenia.
Forma: Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia umiejętności praktycznych

Ramowy program zajęć:

1. Diagnoza – kolejność zbierania informacji,
A/ struktury rodziny
B/ w aspekcie generacyjnym
C/ komunikacyjnym i funkcjonalnym
2. Zasady konstruowania i wykorzystania genogramu
3. Diagnoza cyklu życia rodzinnego
4. Pierwsze spotkanie z rodziną
5. Specyfika spotkań z rodziną na terenie domu
6. Praca własna uczestników szkolenia – własne doświadczenia i emocje uruchamiane w kontakcie z rodziną.

Prowadzenie: psycholog kliniczny; terapeuta, specjalista terapii rodzin, specjalista w zakresie metod i technik pracy terapeutycznej. Trener umiejętności komunikacyjnych. Wykładowca UJ, trener Instytutu Doradztwa regionalnego i Europejskiego

Koszt uczestnictwa wynosi 380 zł i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE / www.idrie.pl/
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
data szkolenia:
tytuł:
Imię i nazwisko: 
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP:
Adres:
Tel/fax:
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE
Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

• gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia

• przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
bastek10 » 20 października 2021, 19:32

usługi opiekuńcze

Grażyna1963 » 20 października 2021, 18:56

Witam pomocy nie wiem co mam robić

ren » 20 października 2021, 15:22

jak księgowac fv opłaconą