Newsy

Świadczenie pielęgnacyjne po nowemu

Od 1 stycznia 2010 r. nastąpi zmiana zasad
ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

Pobierz treść ustawy [ tutaj ].pdf

Do postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za okresy zasiłkowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2010 r., rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed 1 stycznia 2010 r.) i niezakończonych ostateczną decyzją, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Świadczenie pielęgnacyjne

Wprowadzenie tej zmiany spełnienia oczekiwania rodziców dzieci z niepełnosprawnością, rezygnujący z pracy zawodowej na rzecz sprawowania opieki nad dzieckiem. Rodzice dzieci niepełnosprawnych od dawna postulowali zniesienie kryterium dochodowego do tego świadczenia. Uprzednio wypłata świadczenia uzależnione było od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosiło 583 zł na osobę w rodzinie. Aktualna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to kwota 520 zł

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny

Wciąż jednak nie jest uregulowana kwestia różnych wysokości dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego prze ZUS oraz jego odpowiednika w systemie świadczeń rodzinnych, jakim jest zasiłek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 153 zł. W tej samej wysokości jest on wypłacany od 1 września 2006 r. Natomiast po marcowej waloryzacji rent i emerytur wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 173,10 zł. Ta kwestia niepokoi osoby, które mają wypłacany zasiłek pielęgnacyjny oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w roku 2008 przeprowadzili Ogólnopolską akcję pod hasłem Zmieńmy Absurdalną Rzeczywistość – Razem możemy więcej… W roku 2009 powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych reprezentujące głos rodziców dzieci z niepełnosprawnością w negocjacjach z rządem. W kwestii zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego podobnego zdania jest Rzecznik praw obywatelskich, który sprzeciwia się różnicowaniu obu tych świadczeń – na ten temat ukazał się ostatnio w "Rzeczpospolitej" artykuł pt. Wsparcie powinno być równe.

Od marca 2010 roku wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny

Choinkowy łańcuch nadziei  – rok 2009

Pomoc dla rodzin ON 

Rodzice ON walczą

Zmieńmy absurdalną rzeczywistość – rok 2008

źródło: www.mpips.gov.pl, rp.pl, info. własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Świadczenie pielęgnacyjne po nowemu (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wspierające - kolejne założenia

Świadczenie wspierające – kolejne założenia

Ruszyły pełną parą prace nad projektem ustawy wprowadzającej nowe świadczenie...»
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające z podpisem prezydenta

28 lipca 2023      TAGI:      
Ustawa o świadczeniu wspierającym właśnie doczekała się podpisu prezydenta. Przypomnijmy:...»
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – coraz więcej odpowiedzi

Ministerstwo wyjaśnia coraz więcej niuansów związanych z świadczeniem wspierającym....»
Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające

20 marca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział kilka propozycji zmian, które kompleksowo mają poprawić sytuację...»
Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

17 października 2023      TAGI:         
Na kanwie orzeczeń sądów administracyjnych utrwalony został pogląd o możliwości...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC