Newsy

Akcja Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem Możemy Więcej” rozpoczyna akcję informacyjną na temat SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH.

Ogólnopolska AKCJA INFORMACYJNA

CZY WIESZ, ŻE TWOJE DZIECKO MOŻE MIEĆ TERAPIĘ W DOMU?

CZY WIESZ, ŻE JEST TO USTAWOWO ZAGWARANTOWANE?

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE TO SKUTECZNA POMOC DLA ON I WSPARCIE W FUNKCJACH OPIEKUŃCZYCH DLA ICH RODZICÓW.

JEŚLI W UBIEGANIU SIĘ O SUO NAPOTKASZ PROBLEMY – NAPISZ DO NAS. SPRÓBUJEMY TOBIE POMÓC. WSZELKIE DOŚWIADCZENIA OPIEKUNÓW ON POSŁUŻĄ DO SPORZĄDZENIA ANALIZY, KTÓREJ WNIOSKI ZOSTANĄ PRZEKAZANE DECYDENTOM.

Dla kogo są specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO)?

Usługi specjalistyczne są świadczone dla: osób z zaburzeniami psychicznymi (m.in. z upośledzeniem umysłowym, Autyzmem, ADHD), a także osób z uszkodzeniami narządu ruchu i innych.

Zakres SUO

Zakres tych usług obejmuje wiele sfer życia – od pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, życia w rodzinie, przez kontakty w miejscu nauki i pracy, kontakty ze społecznością lokalną, poradnictwo specjalistyczne, gospodarowanie pięniedzmi, wsparcie procesu rehabilitacji i leczenia, aż po koordynowanie prac służb działajacych na rzecz rodziny, której członkiem jest dana osoba korzystajaca z usług.

Gdzie się udać?

O specjalistyczne usługi opiekuńcze należy ubiegać się
w OPS najbliższym miejsca zamieszkania.

Jak to zrobić?

I ETAP – Skompletuj Dokumenty

1. Skierowanie ( podst. prawna ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.08.115.728 j.t.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.05.189.1598., z późn. zm.),
– W przypadku usług specjalistycznych zaświadczenie od lekarza specjalisty ( ortopeda, onkolog itp.) o potrzebie świadczenia takich usług z podaniem rodzaju i ilości godzin (tygodniowo lub miesięcznie),
– W przypadku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa o potrzebie świadczenia takich usług z podaniem rodzaju i ilości godzin (tygodniowo lub miesięcznie)

2. Podanie

3. Zrób kopię dokumentów

II Etap – Złożenie dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej

• Na miejscu ( nie musisz być osobiście)
pamiętaj:
– pracownik OPS nie może odmówić przyjęcia dokumentów;
– na kopii dokumentów potwierdź złożenie dokumentów do OPS: data złożenia, podpis osoby przyjmującej dokumenty, pieczątka;

• Ustnie
Możesz złożyć ustnie prośbę o przyznanie usług . Musisz jednak domagać się spisania przez pracownika socjalnego protokołu w dwóch egzemplarzach (jeden dla Ciebie, drugi dla OPS), które powinny być podpisane przez Ciebie i pracownika.

• Listem poleconym – przechowuj dowód nadania listu, bo to jest Twój dowód złożenia podania.

III Etap – Wywiad środowiskowy
– w ciągu 14 dni od złożenia podania pracownik przychodzi do domu.

Cel:
1) ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodziny (uwaga! dochody rodziny nie odgrywają roli
w przypadku ubiegania się o przyznanie usług. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium
dochodowego w pomocy społecznej. Dochody odgrywają rolę, ale przy ustalaniu odpłatności za usługi),
2) ustalenie warunków organizacyjnych świadczenia usług,
3) ustalenie odpłatności lub zwolnienia z opłat.

Przygotuj:
– Zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
– orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

UWAGA: Jeśli podczas wywiadu środowiskowego pracownik ops poprosi o sprecyzowanie jakiej konkretnie pomocy potrzebujesz wybierz najważniejsze dla siebie punkty z ustawy, pamietajac, by w przypadku osób z zaburzeniami psych. najwiekszy nacisk połozyć na rewalidację.

IV Etap – Odpowiedź
– tylko decyzja administracyjna na piśmie, tzn. musi zawierać nazwę organu wydającego decyzję, datę miejsce, podstawę prawną, jasne rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie o przysługujących prawie do odwołania, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu wraz z podaniem stanowiska
– w decyzji przyznającej specjalistyczne usługi powinna być określona ilość przyznanych godzin miesięcznie oraz wysokość odpłatności.
– w ciągu 30 dni,

Jeżeli nie dostaniesz odpowiedzi w ustawowym terminie, przysługuje Ci prawo do złożenia zażalenia na postępowanie OPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO)

Jeżeli OPS z powodów niezależnych od niego nie wydał decyzji w terminie ( np. z powodu poszukiwania osoby, która ma świadczyć usługi, z powodu ubiegania się o środki na zorganizowanie usług ) jest zobowiązany przesłać do osoby zainteresowanej pismo informujące o nowym terminie załatwienia sprawy i podać przyczynę zwłoki.

INFORMACJE DODATKOWE

Odpłatność:
– Usługi specjalistyczne powinny być przyznawane niezależnie od wysokości dochodu, choć dochód jest brany od uwagę przy ustalaniu ewentualnej odpłatności za to świadczenie;
– Cenę za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala
każdy OPS, na podstawie analizy kosztów ich realizacji.

– Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze jest określana przez władze gminy w drodze uchwały.
– Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie wg wskaźników określonych w Rozporządzeniu o specjalistycznych usługach opiekuńczych:
WSKAŹNIKI ODPŁATNOŚCI ZA SUO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIMI PRZEMYŚLENIAMI I DOŚWIADCZENIAMI.
http://www.razem-mozemy-wiecej.com.pl/?page=forum

Zarówno złymi jak i dobrymi.

Dane i wnioski wynikające z ich analizy przedstawimy w MPiPS.

PAMIĘTAJ, ŻE NASZE STOWARZYSZENIE ZAWSZE
CHĘTNIE SŁUŻYĆ CI BEDZIE RADĄ I POMOCĄ.

BO RAZEM MOZEMY WIĘCEJ!

Na naszej stronie internetowej, po zalogwaniu znajdziesz wzory pism.
W tym podania do OPS, oraz więcej informacji na ten temat.
www.razem-mozemy-wiecej.com.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu...»

Ruszyła Akcja Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

29 listopada 2019      TAGI:      
Właśnie rozpoczęła się kolejna Akcja Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć....»
Na pomoc osobom bezdomnym. Ministerstwo ogłosiło konkurs

Na pomoc osobom bezdomnym. Ministerstwo ogłosiło konkurs

24 września 2020      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków w konkursie „Pokonać Bezdomność. Program...»
Wystartował program „Maluch+”

„Maluch+” wystartował

23 września 2020      TAGI:         
Przypominamy, że trwa nabór do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. Wnioski...»
„Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Ostatnia chwila na wniosek w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

22 września 2020      TAGI:      
Jedynie do 30 września 2020 r. samorządy mogą składać wnioski w ramach programu...»