NIK

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

PLAN kontroli NIK 2024

TAGI:
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Plan Kontroli na rok 2024. W planie znalazły się aż 94 planowe kontrole, które ukazują trzy główne kierunki... »
NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

Funkcjonowanie organów administracji publicznej w dobie stanu epidemii było niezwykle utrudnione. Jeszcze trudniejsza sytuacja występowała w podmiotach... »
NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się wybranymi formami pomocy społecznej. Kontrola obejmowała lata 2021–2022. Jak... »
Informacja publiczna pod lupą NIK

Informacja publiczna pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli poddała kontroli organy administracji rządowej pod kątem realizacji obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej. Ujawnione... »
Niepełnosprawni pełnowartościowi

„Niepełnosprawni pełnowartościowi. Jak usprawnić rehabilitację i aktywizację osób z niepełnosprawnościami?”

W dniu 20 kwietnia o godz. 11.00 w centrali NIK odbędzie się debata pn. „Niepełnosprawni pełnowartościowi. Jak usprawnić rehabilitację i aktywizację... »
NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

NIK, zaniepokojona niewielkim przyrostem wskaźnika deinstytucjonalizacji, tj. procentowego udziału dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej... »
„Dostępność Plus”

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej pod lupą NIK

Liczby osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności czy też o stopniu niepełnosprawności zdają się systematycznie rosnąć. Już... »
NIK i otyłość

NIK i otyłość

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi szeroko zakrojoną kontrolę, dotyczącą profilaktyki i leczenia otyłości u osób dorosłych. Uzupełnieniem kontroli... »
Plany NIK na 2023 r.

Plany NIK na 2023 r.

TAGI:
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała zestawienie obszarów, które znajdą się w centrum jej zainteresowań w roku 2023. Analizując wykaz zaplanowanych... »
Poziom potrzeby wsparcia

NIK o wsparciu wytchnieniowym

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie raport pokontrolny z realizacji przez jst zadań z zakresu „opieki wytchnieniowej”. Jak podkreśla... »
NIK o pracy zdalnej w urzędach

NIK o pracy zdalnej w urzędach

Covid-19 skutkował wypracowaniem nowych rozwiązań w zakresie problematyki świadczenia pracy na rzec pracodawcy. Nowe metody organizacji pracy wygenerowały... »
NIK o realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w domach dziecka

NIK o realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w domach dziecka

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w domach dziecka, poddając analizie m.in. realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach.... »
NIK o podopiecznych MOW

NIK o podopiecznych MOW

Na mocy orzeczenia sądu rodzinnego nieletni trafiają do młodzieżowych ośrodków wychowawczych w przypadkach, gdy inne działania resocjalizacyjne nie... »
NIK a „Posiłek w szkole i w domu”

NIK a „Posiłek w szkole i w domu”

NIK dokonała kontroli realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu", który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów w 2018 r, zastępując dotychczasowy... »
Doręczenia elektroniczne nieco później

Epidemia a funkcjonowanie urzędów

Wystąpienie epidemii covid-19 na terytorium RP wpłynęło na sposób funkcjonowania urzędów, stawiając przed nimi nowe wyzwania. Odczuwalnym skutkiem... »
NIK o programie Mieszkanie Plus

NIK o programie Mieszkanie Plus

NIK podjęła się kontroli realizacji programu Mieszkanie Plus. Jak podnosi organ kontrolny, rząd deklarował do końca 2019 roku aż 100 tysięcy mieszkań.... »
Federacja krytycznie o CUS

NIK o funduszu alimentacyjnym

NIK po raz kolejny podjęła się kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jak podkreśla Izba, prawie... »
NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

„Rodzina 500+” dla rodziców pracujących za granicą – kontrola NIK

NIK przeprowadziła w 2021 r. kontrole realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Uzyskane wyniki ujawniły, że system... »
NIK o „Senior+”

NIK o „Senior+”

Najwyższa Izba Kontroli podjęła się kontroli zapewnienia dziennej opieki osobom starszym w ramach realizacji programu „Senior+”. Jak wynika zpoczynionych... »
„Dostępność Plus”

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych oczami NIK

Powiatowe urzędy pracy podejmują działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wskazana materia stała się przedmiotem kontroli NIK.... »
OFESiS    oświadczenie majątkowe    opieka wytchnieniowa    wywiad środowiskowy    profil zaufany    szkolenia.expert    INNOES    bieda    
KOMGOPS » 20 lutego 2024, 14:23

pomost

ilona79 » 20 lutego 2024, 14:17

Czy pieniądze z PCPR wlicza sie do dochodu?

Białyjednorożec » 20 lutego 2024, 14:03

Posiłek w szkole i w domu

ewa06 » 20 lutego 2024, 14:02

od kiedy uzysk ????

:-) » 20 lutego 2024, 13:59

umowa najmu