Newsy      

Kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej

Z dniem 29 września 2022 r. ruszył nabór wniosków w projekcie Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych.

W ramach drugiej ścieżki podmioty publiczne będą mogły ubiegać się o wsparcie jednostkowego zagadnienia lub problemu związanego z dostępnością architektoniczną  obiektu lub jego otoczenia.

Wskazane uprzednio jednostkowe zagadnienie to jeden konkretnie wskazany problem z zakresu dostępności architektonicznej budynku lub jego otoczenia np.:

– rozwiązania w obszarze ewakuacji,
– zapewnienie dostępności wejścia do budynku,
– zapewnienie dostępności dojścia do budynku,
– aranżacja punktu obsługi klienta,
– zapewnienie komunikacji pionowej w budynku zabytkowym,
– aranżacja dostępnej toalety,
– plan zapewnienia dostępności w obiekcie.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Każde z nich powinno zawierać:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy,
– pełnomocnictwo (jeśli formularz podpisuje pełnomocnik),
– niezbędną dokumentację techniczną i zdjęciową dotyczącą zgłaszanego jednostkowego zagadnienia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/osrodek-wsparcia-architektury-dostepnej-owda-rozpoczyna-nabor-zgloszen-dla-podmiotow-publicz/

Komentarze Kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Dostępność Plus”

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej pod lupą NIK

18 kwietnia 2023      TAGI:      
Liczby osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności czy też o stopniu...»
Szczególne rozwiązania w zakresie w zakresie niektórych źródeł ciepła

Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła

21 września 2022      TAGI:      
W dniu 19.09.2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych...»
Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

Głosowanie przez pełnomocnika przez osoby niepełnosprawne

02 października 2023      TAGI:         
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wrozumieniu...»
Bezpłatny transport na wybory

Bezpłatny transport na wybory

02 października 2023      TAGI:      
Tylko do dzisiaj osoby uprawnione mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego...»
Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Przywrócenie terminu do złożenia wniosku

Co do zasady, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przewidują w razie uchybienia...»