Archiwalne

CZY PRACA ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY MOŻE BYĆ PRZYJEMNA ?

HORUS zrodziło się wiele pytań, na które wciąż szukamy odpowiedzi. W nowelizowanej obecnie Ustawie o Przeciwdziałaniu Przemocy, szczególny nacisk kładzie się na działania dotyczące pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Sprawcy przemocy będą uczestniczyć w specjalnych zajęciach korekcyjno – edukacyjnych. Sprawcy przemocy będą również izolowani od swoich ofiar.

Obowiązkiem sprawcy będzie uczestniczenie w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych. Osoby, które wyrządzają krzywdę swoim najbliższym będą izolowane od swoich „ofiar.”

Na usta ciśnie się słowo NARESZCIE, ale po głębszej analizie problemu powstaje wiele pytań, na które pracownicy ośrodków pomocy społecznej będą musieli poszukać odpowiedzi.

Specjaliści Ośrodków Wsparcia, czy też Ośrodków Interwencji Kryzysowej, chyba najlepiej wiedzą ile osób doznających przemocy trafia w ciągu roku w poszukiwaniu pomocy. Jak czytamy w opracowaniu Wydziału ds. Nieletnich Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP z 2008 roku:  Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku doświadczania przemocy ze strony osób najbliższych, wyniosła odpowiednio w: 2003r. – 137.299, 2004r.- 150.266, 2005r. – 156.788, 2006r. – 157.850, 2007r. – 130.682, natomiast w pierwszym półroczu 2008r. – 68.098 (brak danych z roku 2009). Największą grupą ofiar przemocy domowej, bo stanowiącą ponad połowę ogólnej liczby (58%) są kobiety, których liczba w kolejnych latach wynosiła odpowiednio: 2003r. – 80.185, 2004r. – 88.388, 2005 – 91.374, 2006r. – 91.032, 2007r. – 76.162, a w pierwszym półroczu 2008r. – 39.888.

W bezpośrednim związku z liczbą odnotowanych przypadków przemocy domowej pozostaje liczba sprawców znęcania się nad rodziną, bądź też zaniedbywania osób najbliższych.

W omawianym okresie liczba osób dopuszczających się wspomnianych czynów na przemian rosła i nieznacznie malała, przyjmując w poszczególnych latach następujące wartości bezwzględne: 2003 – 83.330, 2004 – 91.920, 2005 – 97.142, 2006 – 96.775, 2007 – 81.743, I półrocze 2008 – już 42.661.

Do stereotypów należy przekonanie, iż zachowań agresywnych wobec innych osób dopuszczają się jedynie mężczyźni. Choć rzeczywiście mężczyźni jako sprawcy zdecydowanie dominują w statystykach stanowiąc 95% ogólnej liczby sprawców (2003 – 80.233, 2004 – 88.180, 2005 – 92.776, 2006 – 92.526, 2007 – 77.037, I półrocze 2008 – 40.601), to zawarte w nich dane wskazują również, że niemal każdego roku liczba kobiet – sprawców przemocy domowej systematycznie rośnie (2003 – 2.861, 2004 – 3.501, 2005 – 4.153, 2006 – 4.074, 2007 – 3.632,I półrocze 2008 – 1.961).

Jeśli zatem, nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy zakłada, iż to „sprawca” będzie izolowany, że to on będzie musiał włożyć wysiłek w pracę nad sobą, to po pierwsze rodzi się pytanie, gdzie średnio 43.000 sprawców nadużyć w rodzinie – rocznie – w skali kraju będzie mogło znaleźć schronienie (choć istnieją w Polsce bardzo dobrze funkcjonujące Ośrodki dla osób stosujących przemoc to w skali problemu ich ilość jest nie wystarczająca).

Ilu pracowników pomocy społecznej jest przygotowana do pracy z takimi osobami? I jeśli problem jest tak znaczny, czy praca z osobami stosującymi przemoc może być przyjemna i satysfakcjonująca dla trenerów i terapeutów?

Oczywiście powstaje kolejne pytanie, czy i kto jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo osobom prowadzącym programy? Jakimi metodami pracować, aby osiągać w stosunkowo krótkim czasie zamierzone efekty?

Podczas prowadzonych przez nasze Centrum Szkoleń dotyczących pracy z osobami stosującymi przemoc, poprzez aktywną pracę uczestników poszukujemy skutecznych i dobrych rozwiązań. Zapraszamy Państwa do dialogu, jak również na najbliższe szkolenie z powyższej tematyki, które odbędzie się w Częstochowie w dniach 27 – 28 marca br.

Więcej informacji znajdziecie Państwo
na naszej stronie internetowej www.horus.org.pl  

Są jeszcze wolne miejsca na kwietniowe spotkanie:
Coaching z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w rodzinie.

Zapraszam

Kasia Walioszczyk – Urbaniak

oprac. ops.pl angoc

Komentarze CZY PRACA ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY MOŻE BYĆ PRZYJEMNA ? (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»