Archiwalne

Praca terapeutyczna z parami z problemem niepłodności

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie 2013-02-15 Temat: Praca terapeutyczna z parami z problemem niepłodności

2013-02-15

Temat: Praca terapeutyczna z parami z problemem niepłodności

Czas trwania: 9:00-16:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: psychologów, psychoterapeutów oraz studentów – szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii – którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia terapii par i małżeństw z problemem niepłodności. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi aspektami terapii par, przedstawione zostaną metody ułatwiające zrozumienie dynamiki interakcji między partnerami i strategie efektywnej pomocy psychologicznej osobom żyjącym z problemem niepłodności.

Tematyka:
1. Psychologia par i małżeństw.
2. Systemowe rozumienie rodziny z problemem niepłodności
3. Medyczne aspekty niepłodności
a) kryteria diagnostyczne niepłodności
b) przyczyny niepłodności małżeńskiej
4. Psychologiczne aspekty niepłodności
a) charakterystyka psychologiczna kobiet i mężczyzn z problemem niepłodności
b) emocjonalne konsekwencje niepłodności
5. Funkcjonowanie par z problemem niepłodności
a) charakterystyka faz rozwoju rodziny i zadania rozwojowe
b) wpływ niepłodności na relacje małżeńskie
c) konsekwencje emocjonalne nieudanych starań o dziecko
6. Praca terapeutyczna z parami starającymi się o dziecko.
a) wskazania do terapii
b) metody i techniki pracy terapeutycznej.
7. Gotowość par na przyjęcie dziecka.
8. Analiza studiów przypadku- praca warsztatowa

Osoba prowadząca:
Dorota Werner – psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Pracuje z osobami indywidualnymi i rodzinami integrując podejście ericksonowskie i podejście systemowe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania – anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej I terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin – Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par – Polski Instytut Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego – Fundacja Dzieci Niczyje.

Koszt szkolenia: 300 PLN

Zapisy na www.dcp.wroclaw.pl


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Praca terapeutyczna z parami z problemem niepłodności (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»