Archiwalne

Szkolenia z Ewą Koszelą: Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA

26 marzec 2010r. (piątek) w Opolu
Urząd Wojewódzki „Sala Herbowa”
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

13 kwietnia 2010r. (wtorek) w Olsztynie
w Olsztyńskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej
Pl. Konsulatu Polskiego1, 10-532 Olsztyn

14 kwietnia 2010r. (środa) w Warszawie
Warszawski Dom Technika NOT
ul. Tadeusza Czackiego 3/5 00-043 Warszawa,

Szkolenie prowadzi:

Ewa KoszelaEwa Koszela: Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk, prowadzący liczne szkolenia dla JPS i JST, Katowice.

Wykładowca w trakcie szkolenia i konsultacji
odpowiada na wszystkie Państwa pytania!

Ważne: Zagadnienia na konsultacje należy zgłaszać
organizatorowi szkolenia do 10 dni od daty szkolenia
na adres: [email protected]

„Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA. Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej”- program:

godz.: 10.00-15.00 (od 15.00 konsultacje indywidualne Wykładowcą)
– prowadzenie Ewa Koszela:

1. Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej:
• Ogólne zasady finansów publicznych
• Likwidacja rachunków dochodów własnych.
• Zmiany form organizacyjno-prawnych w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Zasady zaciągania zobowiązań

2. Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej.

3. Zasady rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społecznej:

– metody wyceny aktywów i pasywów – omówienie metod w zakresie wyboru, który może dokonać jednostka;
– ustalanie dochodów i wydatków;
– ustalanie przychodów i kosztów;
– ustalanie należności budżetowych;
– ustalanie zobowiązań budżetowych;
– zasady a sprawozdania budżetowe.

4. Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości – wskazanie, jakie uproszczenia są dopuszczalne a kiedy zapisy polityki rachunkowości są przekroczeniem uprawnień na podstawie doświadczeń kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych prowadzonych w OPS, DPS, PCPR.

5. Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo księgowej Funduszu Alimentacyjnego- najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji funduszu alimentacyjnego

6. Fundusz alimentacyjny
– typowe operacje księgowe – ewidencja budżetu oraz ewidencja jednostki,
– ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
– zobowiązania wobec innych jednostek,
– obliczanie odsetek,
– terminy przekazywania środków wyegzekwowanych,
– sprawozdania budżetowe.

7. Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz. w jednostkach realizujących zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.

13.00-13.30 Obiad

8. Ewidencja i wycena rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego.

9. Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – budżet państwa, budżet gminy wierzyciela, budżet
gminy dłużnika.

10. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
11. Inwestycje – środki trwałe w budowie.
12. Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych oraz przykłady nieprawidłowych rozwiązań.
13. Zasady umarzania należności budżetowych.

15.00 – Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia
od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Ewą Koszelą

Harmonogram każdego szkolenia z kartą zgłoszenia
do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia z Ewą Koszelą: Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC