Archiwalne

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznychw świetle nowej ustawy o finansach publicznych

Suprema Lex CSKiS zaprasza w dniu 30 czerwca 2010 r. do Katowic na szkolenie pt. "Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych i „Standardów kontroli zarządczej” Ministerstwa Finansów". Szkolenie poprowadzi Dariusz Kaźmierczyk z RIO w Krakowie. CSKiS Suprema Lex zaprasza serdecznie na szkolenie z cyklu „Rachunkowość i kontrola w praktyce” : Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych i „Standardów kontroli zarządczej” Ministerstwa Finansów.

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, skarbników i księgowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w tym dla kierowników i księgowych jednostek pomocy społecznej oraz placówek oświatowych, dla osób na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji publicznej, pracowników komórek kontroli, audytorów wewnętrznych, pracowników służb finansowych oraz innych pracowników zainteresowanych kontrolą zarządczą

Cele szkolenia

Doskonalenie umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów prawa związanych z prowadzeniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych i najnowszymi zmianami w rachunkowości związanymi z nową ustawą o finansach publicznych, doskonalenie wiedzy i umiejętności metodycznych, wymiana doświadczeń, konsultacje z Ekspertem

Szkolenie poprowadzi

Dariusz Kaźmierczyk: Główny Inspektor Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, były pracownik Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Skarbu Miasta. Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, praktyk wykorzystania programu ACL w codziennej pracy w kontroli, koordynator współpracy RIO w Krakowie z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie „prania brudnych pieniędzy”, uczestnik szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji, doświadczony trener.

Szkolenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010r. (środa) w Katowicach
w godzinach.: 10.00-15.00 (plus konsultacje)
Hotel Katowice, 40-951 Katowice
Aleja Korfantego 9, ( www.hotel-katowice.com.pl )
Hotel Katowice położony jest w centrum miasta,
ok. 500 metrów od dworców PKP i PKS

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę

Program szkolenia: „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych…”

10.00-15.00 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych i „Standardów kontroli zarządczej” MF – prowadzenie Dariusz Kaźmierczyk

1. Rodzaje kontroli (instytucjonalna, funkcjonalna, ex-ante, bieżąca, ex-post, zewnętrzna, wewnętrzna)

2. Zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a kontrola zarządcza -zasady przeprowadzania kontroli w nowym stanie prawnym:
– kontrola zarządcza – sposób kontrolowania, kto powinien kontrolować, co należy kontrolować i w jakim okresie
– standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów
– kodeks etyki – przykładowy kodeks,
– efektywność i skuteczność przepływu informacji
– plan działalności – zadania i cele
– zarządzanie ryzykiem (co to jest ryzyko, identyfikacja, analiza, ocena punktowa, hierarchizacja i samo zarządzanie ryzykiem)

3. Odpowiedzialność osób biorących udział w wykonaniu planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych:
a) kierownika jednostki (odpowiedzialność za rachunkowość, finanse, zamówienia publiczne)
b) głównego księgowego
c) pracowników merytorycznych

4. Prowadzenie rachunkowości – co powinno być uregulowane przez jednostkę?

5. Co warto uwzględnić projektując system kontroli?

6. Obszary ryzyka występowania najczęstszych nieprawidłowości w trakcie realizacji planu finansowego – na co zwrócić szczególną uwagę by ustrzec się błędów?

7. Podstawy prawne funkcjonowania poszczególnych jednostek na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów – porównanie dotychczasowych i nowych przepisów dotyczących finansów publicznych.

8. Organizacja i prowadzenie rachunkowości wg najnowszych przepisów:
• ewidencja księgowa budżetu,
• ewidencja księgowa jednostki

9. Likwidacja rachunków dochodów własnych.
10.Likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

13.00-13.30 Obiad

11. Inwentaryzacja roczna w jednostkach sfery finansów publicznych.
12. Dyscyplina finansów publicznych – najczęstsze nieprawidłowości skutkujące naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych

15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Dariuszem Kaźmierczykiem

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI
290,00 zł. OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, obiad, serwis kawowy
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

ORGANIZATOR SZKOLENIA

„Suprema Lex” Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów
ul. Karmelicka 28/9A, 31-128 Kraków- Stare Miasto
tel./fax: 012 431 00 85, fax: 432-65-10, e-mail: [email protected]

Karta zgłoszenia i szczegółowy harmonogram na www.supremalex.pl  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznychw świetle nowej ustawy o finansach publicznych (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»