Newsy

NOWE BUDOWNICTWO SPOŁECZNE

Instytut Gospodarki Nieruchomościami
Miasto Bolesławiec podjęło pionierski krok w celu  wyeliminowania problemów mieszkaniowych, z którymi – podobnie jak większość polskich miast, boryka się od lat. Jednym z nich jest problem odszkodowań za brak lokali socjalnych. Sytuacja ta uświadomiła władzom miasta konieczność współpracy z prywatnymi inwestorami, którzy podejmą się nowego budownictwa społecznego z wykorzystaniem własnych środków finansowych.

PIONIERSKIE DZIAŁANIA GMINY BOLESŁAWIEC
SZANSĄ NA SPEKTAKULARNY SUKCES W DZIEDZINIE
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Miasto Bolesławiec podjęło pionierski krok w celu  wyeliminowania problemów mieszkaniowych, z którymi – podobnie jak większość polskich miast, boryka się od lat. Jednym z nich jest problem lawinowych odszkodowań za brak lokali socjalnych, co w ogromnej mierze obarcza budżet miasta, a kwoty odszkodowań wypłacanych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych są olbrzymie.

Według Trybunału Konstytucyjnego odpowiedzialność odszkodowawcza gminy jest związana z jednym z jej podstawowych zadań, jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, w tym właśnie dostarczenie lokali socjalnych w celu realizacji wyroków eksmisyjnych, których z roku na rok przybywa. W uzasadnieniu wyroku Trybunału czytamy : „Wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego stanowi konsekwencję braku realizacji jednego z podstawowych zadań własnych gminy”, jednak ustawodawca przerzucił wyłącznie na gminy ciężar ponoszenia konsekwencji braku lokali socjalnych na rynku. Jednocześnie nie zapewnił systemu, który pozwalałby na pozyskiwanie przez gminy środków publicznych w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu do lokali, co w rzeczywistości prowadzi do ogromnych, ciągle narastających wielomilionowych zadłużeń gmin. Dzieje się tak dlatego, że gminy nie są w stanie realizować planu budownictwa socjalnego i komunalnego, aby lokali wystarczyło dla wszystkich oczekujących.

Sytuacja ta uświadomiła władzom Bolesławca konieczność wsparcia ze strony sektora prywatnego, stąd też  pomysł zaangażowania  prywatnych inwestorów, którzy podjęliby się nowego budownictwa społecznego z wykorzystaniem własnych środków finansowych.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wybudowanie 300 mieszkań, których stawki najmu będą niższe lub zbliżone do stawek mieszkań TBS-owskich, i na których wynajem stać będzie nawet średnio zarabiających obywateli. Miasto (i koncesjodawca) udostępniając swoim mieszkańcom nowe mieszkania na korzystnych warunkach najmu zyska w ten sposób starą tkankę mieszkaniową, którą zaadaptuje właśnie na mieszkania socjalne.

Zdaniem Arkadiusza Borek, prezesa zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, sukces przedsięwzięcia, którego podjęło się miasto Bolesławiec, zależy przede wszystkim od prawidłowego przygotowania i prowadzenia postępowania na udzielenie koncesji na roboty budowlane oraz od wyszukania optymalnego koncesjonariusza tak, aby kooperacja opłacała się obydwu stronom: – „Przygotowując obsługę całego przedsięwzięcia dla miasta Bolesławiec zaproponowaliśmy nie tylko opracowanie całej dokumentacji, lecz również doradztwo w zakresie dokumentowania postępowania o zawarcie umowy koncesji, a także rolę negocjatora z Koncesjonariuszami. Zależy nam na takim rozwiązaniu, aby miasto nie ponosząc żadnych nakładów związanych z wybudowaniem nowych mieszkań, zaprzestało w efekcie finalnym m.in. płacić odszkodowania związane z brakiem realizacji wyroków eksmisyjnych, jak i również sukcesywnie realizowało wynajem mieszkań z listy osób na nie oczekujących” – mówi Arkadiusz Borek.

Warto zaznaczyć, że na arenie krajowej podejmowanie działań związanych z koncesją na roboty budowlane i usługi jest jak na razie w fazie rozkwitu, ponieważ samorządy podchodzą jeszcze niestety nieśmiało do podejmowania tego typu inwestycji, lecz biorąc pod uwagę coraz trudniejszą sytuację finansową gmin, wkrótce będą one zmuszone do realizacji większości inwestycji przy zaangażowaniu kapitału prywatnego. Zwłaszcza, że doświadczenia krajów bardziej rozwiniętych pokazują, iż koncesje na roboty budowlane są idealnym rozwiązaniem dla samorządów, ponieważ umożliwiają realizację potrzeb pomimo braku środków w budżetach publicznych. Z drugiej zaś strony, w czasach kryzysu, jest to również dobra alternatywa dla inwestorów, którzy otrzymują w ten sposób wynagrodzenie w formie prawa do eksploatacji zbudowanego obiektu na opłacalnych dla nich zasadach lub też prawo do eksploatacji wraz z zapłatą za część wykonanych robót. Niemałe znaczenie ma tutaj również wizja stałego i pewnego zarobku przez okres kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Jak słusznie zauważa Arkadiusz Borek – zasadniczym celem ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101) jest stworzenie nowych możliwości wykonania zadań publicznych poprzez zaangażowanie do ich realizacji podmiotów sektora prywatnego na takich warunkach, aby obie strony (koncesjodawca i koncesjonariusz) czerpały wymierne korzyści.

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Alternatywa wobec problemów mieszkaniowych

źródło: IGN
Instytut Gospodarki Nieruchomościami
ul. Słowackiego 41/5; 40-093 Katowice
www.ign.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowe rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów

01 czerwca 2020      TAGI:      
W dniu 29.05.2020 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»
Nowe kryterium dochodowe POPŻ

Nowe kryterium dochodowe POPŻ

07 grudnia 2020      TAGI:         
Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy...»
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne – kontrole w pomocy społecznej

10 sierpnia 2020      TAGI:         
Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
Nowe wzory wniosków

Nowe wzory wniosków

12 lipca 2021      TAGI:         
Minister określił nowe wzory wniosków  oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych...»
Nowe kryteria w pomocy społecznej

Nowe kryteria w pomocy społecznej

16 lipca 2021      TAGI:         
W dniu 15.07.2021r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14lipca...»
pauliśka » 26 września 2021, 20:45

Czyste powietrze

InspektorSR » 26 września 2021, 19:37

świadczenie pielęgncyjne.

lucasPeni » 26 września 2021, 17:17

sprawozdanie CAS

Phantum » 26 września 2021, 00:28

dobrowolne alimenty - czy to dochód?

Soulja » 25 września 2021, 23:40

czy odliczacie koszty przychodu