Archiwalne

Szkolenie: ZASADY KSIĘGOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW POKL 7.1.1

GLOBAL Training Centre Sp. z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniu przygotowywanym specjalnie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Prezentowana oferta szkolenia uwzględnia zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia specyfiki działań OPS oraz projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach PO KL w latach 2007 – 2013 , a przede wszystkim umiejętności praktycznych w zakresie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości, kwalifikowalności wydatków, opracowania i prowadzenia dokumentacji księgowej, płacowej, sporządzania wniosków o płatność oraz rozliczania projektów .

W programie zajęć m.in.:

Umowa o dofinansowanie

– Zobowiązania i uprawnienia
– Harmonogram realizacji projektu
– Kwalifikowalność wydatków
– Realizacja projektu zgodnie z założeniami – aneksy do umowy
Rozliczanie projektów europejskich
– Harmonogram realizacji projektu
– Zasady realizacji płatności
– Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki oraz ich opisywanie
Wniosek o płatność
– Budowa, tworzenie wniosku o płatność
– Załączniki do wniosku o płatność
Sprawozdawczość projektowa
– Sprawozdania z realizacji projektu
– Monitoring projektów– osiągnięcie wskaźników Kontrola projektu – podstawy prawne kontroli, rodzaje i tryby kontroli.
– Promocja i informacja w projektach unijnych

Wielkość grupy szkoleniowej:
od 15 do 30 osób

Koszt inwestycji:
470 zł. od osoby
( przy zgłoszeniach
grupowych RABAT 10%)
330 zł od osoby dla OPS
współpracujących z GLOBAL TC

Cena obejmuje: skrypty, ćwiczenia, materiały dodatkowe

Miejsce szkolenia:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, (budynek za „rotundą” )
VI piętro sala 603,

Czas szkolenia:
9.00 – 16.30
( Dojazd i zakwaterowanie
we własnym zakresie)

Trener I

Wieloletni Główny Księgowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (instytucji wdrażającej), gdzie zajmowała się projektami EFS. Rozliczała środki WUP pochodzące z funduszy europejskich. Aktualnie rozlicza wielomilionowe projekty z funduszy strukturalnych. Prowadziła m.in. szkolenia dla państwowych służb zatrudnienia z zakresu prawidłowości rozliczania i przyjmowania funduszy strukturalnych. Ponadto trener szkolenia przeprowadzanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zakresu wydatkowania i kontroli środków z budżetu i funduszu Pracy oraz stosowania aplikacji księgowej jako instrumentu dla efektywnego zarządzania i kontrolowania środków z różnych źródeł.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać
na stronie www.globaltc.eu, a także
u koordynatora szkolenia:
Marta Cwalińska
Global Training Centre
[email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
anna anna anna » 24 stycznia 2022, 10:42

MRiPS-06

Eliza7536 » 24 stycznia 2022, 10:34

osoba w jednym wniosku