Archiwalne

Warszawa. Szkolenie specjalistyczne ”ASYSTENT RODZINY”

Akademia Rozwoju Horyzont Katarzyna Olobry-Księżak zaprasza na kolejną edycję szkolenia „ASYSTENT RODZINY”. Szkolenie obejmuje 32 godzin wykładów i warsztatów, prowadzonych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Zajęcia przygotowują uczestników do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędną asystentowi rodziny do pracy z rodzinami borykającymi się z wieloma problemami (ubóstwo, przemoc, uzależnienia, kłopoty wychowawcze, emocjonalne, prawne).

Adresaci szkolenia:
• Asystenci rodziny;
• Pracownicy socjalni;
• Pracownicy PCPR;
• Psychologowie;
• Pedagodzy;
• Pracownicy organizacji pozarządowych;
• Studenci
• Osoby interesujące się tematyką pracy z rodzinami zagrożonymi marginalizacja społeczną.

Treść merytoryczna szkolenia:

• Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• Specyfika rodzin borykających się z licznymi problemami ( ubóstwo, uzależnienia, przemoc, bezrobocie, problemy wychowawcze );
• Asystent rodziny – funkcje i cele;
• Prowadzenie dokumentacji;
• Współpraca asystenta z rodzinami zastępczymi oraz służbami pomagającymi rodzinie;
• Nawiązanie kontaktu z rodziną;
• Motywowanie do zmiany;
• Aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych marginalizacją;
• Kontrakt w pracy asystenta rodziny;
• Formułowanie indywidualnego planu korekcyjnego dla poszczególnych członków rodziny;
• Formułowanie planu pracy z całą rodziną;
• Kryzys i rozwiązywanie sytuacji trudnych w rodzinie – rola asystenta;
• Trudności pojawiające się w pracy z rodziną;
• Rozwiązanie relacji asystent-klient;

W trakcie szkolenia przewidziany jest również czas na konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, przez wykwalifikowanych specjalistów
– praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta rodziny na warszawskim Śródmieściu.

Miejsce szkolenia:

• Warszawa

Termin szkolenia:

• 02-04.12.2011r.

Koszt szkolenia :

• 400 zł/os. ( Cena obejmuje: usługę trenerską, profesjonalne materiały szkoleniowe, prezentację multimedialną, certyfikat ukończenia szkolenia, bazę lokalową, całodniowy serwis kawowy)
• Dla instytucji zgłaszających na szkolenie więcej niż jednego pracownika 5% zniżki

Zasady zgłaszania się na szkolenie:

• Nadesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia) na adres mailowy [email protected]
• Zgłoszenie telefoniczne: 691 359 580
• Termin zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.11.2011r.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
• Potwierdzeniem zgłoszenia mailowego jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł na konto: 25 1440 1387 0000 0000 1153 9882 Akademia Rozwoju „Horyzont” Katarzyna Olobry-Księżak , ul. Górczewska 200C/113
01-460 Warszawa, do dnia 25.11.2011 r.

Akademia Rozwoju Horyzont ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot zaliczki.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz opinie naszych Klientów znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.akademia-horyzont.com

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Warszawa. Szkolenie specjalistyczne ”ASYSTENT RODZINY” (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»