Archiwalne

Szkolenie na mediatorów rodzinnych

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych zaprasza na 80-godzinne szkolenie umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych. Szkolenie odbędzie się w okresie wrzesień – grudzień 2010 w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Szkolenia adresowane są do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników, którzy zajmują się pomocą rodzinie oraz innych osób zainteresowanych nabyciem umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych.

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Bloki tematyczne

1. Elementy psychologii konfliktu
2. Mediacje rodzinne – podstawowe zagadnienia
3. Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji
4. Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach – metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego
5. Neutralność w mediacjach rodzinnych a samoświadomość mediatora
6. Rodzina współczesna: zmiany w zakresie wzorców rodzinnych
7. Rozwód jako kryzys w perspektywie indywidualnej, diadycznej oraz rodzinnej (płeć a zagrożenia, zasoby, powrót do równowagi; zmiany formuły funkcjonowania rodziny)
8. Dzieci w mediacji
9. Przemoc a praktyka mediacyjna
10. Prawny kontekst mediacji rodzinnej
11. Współpraca w gronie profesjonalistów
12. Etyka w pracy mediatora rodzinnego

Termin szkolenia:

* 24 – 26 września 2010
* 22 – 24 października 2010
* 26 – 28 listopada 2010
* 10 – 12 grudnia 2010

Godziny szkolenia: 10.00 – 18.00 (przerwa obiadowa 14.00 – 15.00).

Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa w centrum Warszawy.

Koszt szkolenia: 2000 zł od osoby (istnieje możliwość płatności w dwóch ratach po 1000 zł, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem).

Termin wpłat za udział w szkoleniu: 10 września 2010.

Zaświadczenia: Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia zgodnego ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności).

Uwaga: Szkolenie zostaje uruchomione po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed lub w trakcie zajęć dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy w postaci formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie: http://www.smr.org.pl/news_szcz.php?id_n=44)

Kontakt: tel.: 502 277 822 (śr. i czw. w godz. 09.00 -19.00), e-mail: [email protected]

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenie na mediatorów rodzinnych (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»