Archiwalne

Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane/doskonalące

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie zaawansowane/doskonalące z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dniach 16-18 i 23-25 września 2010 roku w Warszawie. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji rodzinnej oraz dla praktykujących już mediatorów, którzy chcą doskonalić swój warsztat zawodowy.

Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane/doskonalące
Centrum Mediacji Partners Polska we wrześniu 2010 roku

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie zaawansowane/doskonalące z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dniach 16-18 i 23-25 września 2010 roku w Warszawie. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji rodzinnej oraz dla praktykujących już mediatorów, którzy chcą doskonalić swój warsztat zawodowy.

Cel szkolenia
Przygotować wszechstronnie uczestników do pełnienia roli mediatora w sprawach rodzinnych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów rodzinnych, prowadzenia mediacji w sytuacji ostrego konfliktu między małżonkami/rodzicami oraz regulacji prawnych dotyczących spraw rodzinnych. Program szkolenia obejmuje 40 godzin zegarowych i składa się w głównej mierze z zajęć warsztatowych – symulacji mediacji i ćwiczeń oraz wspólnych analiz i dyskusji dotyczących najtrudniejszych sytuacji i problemów występujących w mediacji rodzinnej. Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość odbycia (odpłatnego) stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej w Centrum Mediacji Partners Polska.

Termin i miejsce
Szkolenie zaawansowane/doskonalące obejmuje 40 godzin zegarowych – jego wrześniowa edycja będzie składać się z dwóch sesji szkoleniowych, które odbędą się w Warszawie w następujących terminach:

sesja I: 16-18 września 2010 (czwartek – sobota) sesja II: 23-25 września 2010 (czwartek– sobota)

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Prezentacje teoretyczne stanowią mniej niż 20% czasu szkolenia!

Trenerzy
Głównym trenerem będzie Maciej Tański, doświadczony mediator i trener. Współpracować z nim będą inni mediatorzy z naszego Centrum.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje termin wpłaty. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie udziału.

Opłaty:
960 zł – gdy wpłata do 23 sierpnia 2010
1150 zł – gdy wpłata po 23 sierpnia.
W cenę wchodzi serwis podczas przerw oraz wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym "Skarb mediatora" oraz wszystkie publikacje Centrum Mediacji Partners Polska, które są dostępne w wersji drukowanej – broszury, plakaty, ulotki. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg .
Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536.

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia – zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83 (codziennie w godz. 10:00-18:00)
e-mail: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia zaawansowanego/doskonalącego

 • Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
 • Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
 • Reakcje dzieci na rozwód
 • Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
 • Opieka naprzemienna
 • Sposoby włączania dzieci do mediacji
 • Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji
 • Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
 • Radzenie sobie z blokadami
 • Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
 • Standardy i etyka postępowania mediatora

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane/doskonalące (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»