Archiwalne

SZKOLENIE SYGNITY SR/FA/MW

Serdecznie zapraszamy na organizowane warsztaty z zakresu obsługi oraz zmian w systemie SR/FA/MW na przełomie maja i czerwca 2013.

Szanowni Państwo!

Kontynuując rozpoczęty w poprzednich latach cykl szkoleń w zakresie użytkowania Oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz Modułu Windykacje (MW), w roku bieżącym mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną odsłonę warsztatów szkoleniowych.

Zakres planowanych szkoleń został wzbogacony o zmiany, jakie zostały wprowadzone w aplikacji oraz napływające do nas ze strony Państwa sugestie. Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów przy stanowiskach komputerowych.

Zakresem szkoleń zostaną objęte następujące tematy:
- Zmiany ustawowe wprowadzające nowe Świadczenie Pielęgnacyjne i Specjalny Zasiłek
Opiekuńczy.
- Obsługa dodatku do Świadczenia Pielęgnacyjnego.
- Obsługa Pomocy Rządowej IV – XII.
- Obsługa okresów składkowych w świadczeniu Pielęgnacyjnym i Specjalnym Zasiłku Opiekuńczym.
- Obsługa automatycznego zakańczania decyzji dla Świadczenia Pielęgnacyjnego z dniem 30 czerwca 2013 r.
- Omówienie nowego sprawozdania ze Świadczeń Rodzinnych zgodnego z rozporządzeniem
Dz.U.2013.441 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
- Obsługa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
- Tworzenie list wypłat z rozbiciem na świadczenia.
- Omówienie zasad wprowadzenia decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych
(rozkładających na raty, odraczających, umarzających)
- Obsługa windykacji.
- Pytania i odpowiedzi.

TERMINARZ SZKOLEŃ:

20.05.13 Katowice
21.05.13 Opole
22.05.13 Kraków
23.05.13 Kielce
24.05.13 Rzeszów
27.05.13 Lublin
28.05.13 Białystok
29.05.13 Wrocław
03.06.13 Zielona Góra
04.06.13 Szczecin
05.06.13 Łódź
06.06.13 Poznań
07.06.13 Bydgoszcz
10.06.13 Gdańsk

Planujemy również uruchomienie grup szkoleniowych w Warszawie oraz Olsztynie w terminie po 10.06.2013 o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

Dodatkowych informacji udziela Pani Paulina Dela nr tel.  516 182 821

oprac. ops.pl angoc

Komentarze SZKOLENIE SYGNITY SR/FA/MW (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»