Archiwalne

Inwentaryzacja w jednostkach pomocy społecznej oraz jednostkach oświatowych

Vademecum serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu "Inwentaryzacji w jednostkach pomocy społecznej oraz jednostkach oświatowych w 2010 roku – aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w świetle ustawy o rachunkowości, dyscyplinie finansów oraz nowej ustawy o finansach publicznych". Miejsca szkoleń: WROCŁAW, KATOWICE 13.09.2010r. WROCŁAW
16.09.2010r. KATOWICE

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu "Inwentaryzacji w jednostkach pomocy społecznej oraz jednostkach oświatowych w 2010r. – aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w świetle ustawy o rachunkowości, dyscyplinie finansów oraz nowej ustawy o finansach publicznych."

Wykładowca: prawnik, główny specjalista ds. kontroli Wewnętrznej i finansów publicznych w Starostwie Powiatowym, audytor wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie. Znany i ceniony wykładowca,stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawowe przepisy prawne nakładające obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji.
2. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej nad zasobami majątkowymi i finansowymi jednostki.
3. Sposób i tryb gospodarowania składnikami majątkowymi – organizacja zabezpieczenia, powierzenia materialnej odpowiedzialności i jej egzekwowania, okresowe przeglądy i ocena przydatności sprzętu i wyposażenia, kasacje.
4. Szerokie i kompletne pojęcie inwentaryzacji ; spisy z natury, potwierdzenie sald oraz weryfikacja sald.
5. Rodzaje inwentaryzacji w jednostkach pomocy społecznej oraz szkole – częstotliwość, terminowość i sposób jej przeprowadzenia w zależności od rodzaju posiadanego majątku.
6. Odpowiedzialność kierownika ( dyrektora ) placówki.
7. Obowiązki głównego księgowego, (ZEAS), członków komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, przewodniczącego oraz osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie, w tym gotówkę w kasie.
8. Zasady i podstawa prawna dla powoływania pracowników jednostki oświaty do funkcji i prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji.
9. Procedury – instrukcja inwentaryzacyjna wraz z zalecanymi załącznikami, w tym wzory zarządzenie dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury, sprawozdanie końcowe z ustalenia wyników.

10. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
• Arkusze spisu z natury,
• Potwierdzenie sald ( należności),
• Weryfikacja sald ( niektóre składniki ).
11. Rozliczenie inwentaryzacji:
• Ustalenie różnic ( niedobory, nadwyżki ),
• Wyjaśnienie różnic,
• Kwalifikacja i przyczyny różnic.
12. Odpowiedzialność materialna za ujawnione niedobory – tryb postępowania związanego z obciążeniem.
13. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji, przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości ( przykłady z orzecznictwa dotyczące odpowiedzialności dyrektora, a głównego księgowego jednostki ).

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
samko » 29 listopada 2021, 20:38

Szybka nauka języków

[email protected] » 29 listopada 2021, 19:56

ZASIŁKI CELOWE

GOPS_1234 » 29 listopada 2021, 16:13

Uzyska i utrata dochodu?