Archiwalne

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych\”. Miejsca szkoleń: LUBLIN, RZESZÓW, WROCŁAW, TORUŃ, OLSZTYN

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: \”Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych\”

08.10.2012r. – LUBLIN,
09.10.2012r. – RZESZÓW,
17.10.2012r. – WROCŁAW,
18.10.2012r. – TORUŃ,
19.10.2012r. – OLSZTYN

WYKŁADOWCA:
prawnik, pracownik RIO na stanowisku z-cy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. Znawca realiów prawnych, organizacyjnych i wykonawczych z zakresu gospodarki finansowej jednostek podsektora samorządowego finansów publicznych, a szczególnie dochodów, w tym podatkowych, kontroli wewnętrznej i audytu, rachunkowości, środkow trwałych, itd.
Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń. Wykładowca na wyższych uczelniach m.in. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Cele i zadania inwentaryzacji. Obowiązujące zasady.

2. Przedmiot inwentaryzacji (majątek trwały, zapasy, należności, środki pieniężne, pozostałe aktywa i pasywa). Omówienie.

3. Formy, metody, terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji. Omówienie.

4. Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji: instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji. Wzorcowa Instrukcja inwentaryzacyjna z załączonymi wzorcowymi drukami i dokumentami.

5. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego, przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

6. Obowiązki i zadania zespołów spisowych. Przeszkolenie zespołów spisowych. Szczegółowe omówienie. Kontrola przebiegu inwentaryzacji

7. Dokumentacja z przeprowadzonych inwentaryzacji. Wycena inwentaryzacji.

8.Przykłady przeprowadzenia inwentaryzacji.

9. Ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w postaci ubytków w granicach norm, niedoborów oraz dokonanie kompensat. Ustalenie nadwyżek i ich rozliczenie.

10. Wnioski i decyzje poinwentaryzacyjne dotyczące systemu kontroli wewnętrznej.

11. Inwentaryzacja a system kontroli zarządczej.

12. Rozliczenie i przeksięgowanie różnic inwentaryzacyjnych. Ich wpływ na stan aktywów i pasywów-przykłady.

13. Konsekwencje nieprzeprowadzenia inwentaryzacji lub przeprowadzenia w sposób nieprawidłowy. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zmiany w ustawie.

14. Pytania i konsultacje.


www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»