Archiwalne

Wizyta studyjna ”Praca socjalna ze środowiskiem”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej „Praca socjalna ze środowiskiem”, która odbywa się w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wizyta studyjna jest bezpłatna; uczestniczki/uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z jej organizacją.

CEL

Celem wizyty studyjnej pt. „Praca socjalna ze środowiskiem” jest zaprezentowanie uczestniczkom/ uczestnikom metody środowiskowej pracy socjalnej, czyli idei i praktycznych wskazań do podejmowania działań angażujących społeczność lokalną na rzecz rozwiązywania problemów tej społeczności. Uczestnicy będą mieli okazję wizytowania instytucji, które zajmują się organizowaniem społeczności lokalnych oraz poznania efektów wspólnych działań.

DLA KOGO

Przyjmujemy zgłoszenia od osób zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz innych lokalnych instytucjach samorządowych. Do udziału zapraszamy także osoby reprezentujące na danym terenie sektor pozarządowy. Zależy nam, aby w wyniku wizyty uczestnicy mogli wykorzystywać zaobserwowane wzorce i sprawdzone metody pracy. Z uwagi na charakter wizyty, tj. prezentowanie rozwiązań typowych w dużych ośrodkach miejskich, preferowany jest udział grup z ośrodków miejskich złożonych z kierownika ośrodka pomocy społecznej, pracownika socjalnego oraz radnego i/lub przedstawiciela organizacji pozarządowej.
W wizycie studyjnej „Praca socjalna ze środowiskiem” weźmie udział łącznie 30 osób z całego kraju.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 14 września 2010 roku
Informacja o zakwalifikowaniu (mailem) – 17 września 2010 roku;
kontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi.
Czas trwania wizyty studyjnej – 4-6 październik 2010 roku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

– Organizatorzy zapewniają uczestniczkom/uczestnikom transport, nocleg i wyżywienie podczas trwania krajowej wizyty studyjnej.

– Oferujemy zakwaterowanie w „Dworze Prawdzica”,
ul. Piastowska 198, Gdańsk; www.prawdzic.com.pl

– Uczestniczkom/uczestnikom przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł na trasie miejsce zamieszkania – Gdańsk – miejsce zamieszkania.

– Formularz zgłoszeniowy oraz program wizyty studyjnej
dostępne są na stronie www.irss.pl  

– Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 14 września 2010 r.
mailem na adres [email protected] lub faksem 22 629-40-18 wew. 116.

– Informacji na temat szkolenia udziela Dział Szkoleń,
tel. 22 629-40-18 wew. 106 lub 107, [email protected]

Zespół Projektu
„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”
www.irss.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»