Archiwalne

Szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych
Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kierowników pracy socjalnej na nasze szkolenia organizowane w Poznaniu.

Zapraszamy na szkolenia organizowane w Poznaniu

 • Superwizja i coaching jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika socjalnego. Warsztat dla kierowników pracy socjalnej: 09 -10.03.2011r.
 • NOWOCZESNE FORMY TERAPII I METODY PRACY z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie: 16.03.2011r.
 • Wprowadzenie do neurolingwistycznego programowania ( NLP ) 31.03.2011r.
 • Neurolingwistyczne programowanie w pomocy społecznej ( NLP ) 07.04.2011r.
 • Asystent Rodziny 22 – 25.03.2011r.
  Szkolenie prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 36 godzin zegarowych w tym zajęć trwających 4 dni po 11 godzin lekcyjnych tj. 44 godzin lekcyjnych. Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z założeniami projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do pełnienia funkcji asystenta rodziny i pracy w środowisku rodziny. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat asystenta rodziny. Szkolenie Asystent Rodziny kierujemy do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy planują być asystentami rodziny. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę asystenta rodziny.

Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności:

 • diagnozowanie problemów rodziny, motywowanie rodziny, praca z osobami niepełnosprawnymi, utrwalanie wiary we własne siły, prowadzenie poradnictwa i edukacji rodzin, planowanie pomocy rodzinie, mediacje rodzinne oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny.

Szkolenie Asystent rodziny trwa 4 dni , zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 18.00, cena jednego szkolenia wynosi 990 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.

 • TRENER PRACY zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych:
  23 – 25.03.2011r.

Szkolenie kierujemy do pracowników opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów , psychologów , którzy planują być trenerami pracy. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę trenera pracy. Szkolenie prowadzimy metodą warsztatową w oparciu  o nasz program zakładający 3 dni szkoleniowe po 9 godzin lekcyjnych. Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do pełnienia funkcji trenera pracy osób niepełnosprawnych. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat Trenera Pracy. Szkolenie trwa 3 dni , zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 16.30 .
Termin szkolenia: od 23 – 25.03.2011r. Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu. Cena szkolenia Trener Pracy wynosi 790 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy.

 • KONTRAKT SOCJALNY CZYLI DŁUGOTERMINOWA RELACJA TERAPEUTYCZNA Z KLIENTEM – 14 04.2011r.
 • „NIE PAMIĘTAM, ZAPOMNIAŁAM” ZASADY OPIEKI I KOMUNIKACJI Z PODOPIECZNYMI Z ZABURZENIAMI PROCESÓW POZNAWCZYCH I OTĘPIENIEM. Warsztat dla zespołu opiekuńczo- terapeutycznego – 11.05.2011r.

Zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 15.30.

Cena szkolenia jednodniowego wynosi 190 zł a szkolenia
dwudniowego 360 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.

Szkolenia poprowadzą trenerzy naszego Centrum:

1. mgr Barbara Gojżewska.
Barbara Gojżewska – dyrektor Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, jest psychologiem, posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (European Assotiation for Psychotherapy – Wiedeń) oraz II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej.

2. mgr Witold Gojżewski – psycholog kliniczny – trener i psychoterapeuta. Posiada certyfikat Praktyka NLP oraz doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych somatycznie, po urazach i udarach mózgu, w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych od alkoholu, z wadami słuchu. Prowadzi szkolenia psychologiczne w placówkach pomocy społecznej oraz służby zdrowia dotyczące nowoczesnych metod terapii, stresu oraz wypalenia zawodowego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, problematyki suicydalnej , w tym szkolenie asystent rodziny. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat.
Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń
Psychologicznych w Poznaniu os. Tysiąclecia 71.

Realizujemy również powyższe szkolenia jako wyjazdowe
na terenie Państwa Placówek dla zorganizowanych grup ok. 20 osób.

Cena szkoleń wyjazdowych do uzgodnienia.

Płatność przelewem w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat 3% , 4 osób rabat 5%.

Nasze konto: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych
61-255 Poznań os. Tysiąclecia 71,
nr k-ta.: 61 1020 4027 0000 1002 0038 8884

Nocleg: Proponujemy miejsca noclegowe
w pobliskim hotelu w cenie 70 zł za dobę.

Jak się zapisać?
Prosimy zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 18.00 na nr tel./faks 061 870 14 64
kom. 600 35 90 60 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy /do pobrania na stronie www w linku KONTAKT/ mailem na adres: [email protected]  

Informacje o pozostałych naszych szkoleniach
znajdują się na stronie www.barbaragojzewska.com

Do zobaczenia w naszym Centrum w Poznaniu.

Z A P R A S Z A M Y !

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Marzymięta » 27 listopada 2021, 23:16

Wypłata świadczenia

Horison » 27 listopada 2021, 19:04

Dwa różne orzeczenia.

Andrzej441 » 27 listopada 2021, 15:52

Pożyczka na zasiłek 500 Plus

Kleopatra » 27 listopada 2021, 12:55

Temat pracy magisterskiej