Archiwalne

Mazowsze: szkolenie dla profesjonalistów

Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym Oddział w Warszawie, prowadzi cykl szkolenia zawodowego w zakresie pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi, pracy z rodziną, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów pomocy, pracy zespołowej oraz pracy nad sobą. Absolwenci Studium mogą ubiegać się o certyfikat TP w zakresie reintegracji społecznej. Termin zgłoszeń upływa 31.10.2010r.

Szkolenie to adresowane jest do pracowników placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kuratorskich, poradni, punktów konsultacyjnych, ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów środowiskowych, szkół i innych programów środowiskowych z terenu województwa mazowieckiego.

Szkolenie prowadzone jest w formie cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Zajęcia Studium poprzedzone są parogodzinnym spotkaniem informacyjnym, które umożliwia preorientację oraz podjęcie ostatecznej decyzji o udziale w szkoleniu. Program całego szkolenia obejmuje ponad 250 godzin zajęć w okresie około jednego roku.

Cały program szkolenia przedstawia się następująco:

0. spotkanie informacyjne (6 godz.) –  XII.2010
1. trening komunikacji 4 dni (30 godz.) – I.2011
2. trening interpersonalny 7 dni (60 godz.) –  III.2011
3. trening rozwoju indywidualnego 7 dni (60 godz.) – V.2011
4. warsztaty diagnozy problemowej 6 dni (50 godz.) – IX.2011
5. warsztaty programów korekcyjnych 6 dni (50 godz.) – XI.2011
    
Łącznie –  30 dni (250 godz.)

Cały cykl obejmuje przygotowanie i preselekcję (poz. 0 i 1), szkolenie właściwe poświęcone optymalizacji funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczestników (poz. 2 i 3) oraz doskonaleniu diagnozy i metodyki pracy (poz. 4 i 5). Udział w tym szkoleniu wymaga znacznej otwartości i aktywności. Decyzja o jego rozpoczęciu powinna być indywidualna i całkowicie dobrowolna. Szkolenie to stanowi zamkniętą całość i przewidziane jest wyłącznie dla osób gotowych brać udział we wszystkich jego etapach. Szkolenie prowadzone będzie w małych grupach (12-13 osób). W jednej grupie nie mogą uczestniczyć osoby z tej samej placówki.

Absolwenci Studium mogą ubiegać się o certyfikat naszego Towarzystwa w zakresie reintegracji społecznej. Uzyskują też możliwość dalszego szkolenia w ramach prowadzonych przez nasze Towarzystwo Studium Metod Psychokorekcyjnych (250 godz.) oraz Studium Pracy z Rodziną (250 godz.).

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, udział w szkleniu jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu na szkolenie i wyżywienia. Szkolenie ma charakter stacjonarny, tzn. zajęcia odbywają się w ośrodku w okolicach Warszawy, gdzie uczestnicy są też zakwaterowani.

Wypełnione i poświadczone przez kierownika placówki zgłoszenia, należy kierować na nasz adres. Zgłoszenie powinno zawierać (załączamy formularz):
 
1. nazwisko i imię,
2. datę urodzenia,
3. adres (z kodem pocztowym), telefon domowy, e-mail,
4. wykształcenie, zawód,
5. stanowisko pracy,
6. miejsce pracy,
   adres miejsca pracy, telefon, e-mail,
7. dotychczasowe doświadczenia warsztatowe i treningowe,
8. zgoda przełożonego

Termin zgłoszeń upływa 31 października 2010 r. Liczba miejsc ograniczona.
Osoby wstępnie zakwalifikowane, zostaną powiadomione o godzinie i miejscu spotkania informacyjnego. Udział w tym spotkaniu jest warunkiem przyjęcia na Studium.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
Oddział w Warszawie
STUDIUM RINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
00-355 Warszawa, Tamka 38 lok 704
tel./fax (022) 622 22 62  (godz. 900-1500)
e-mail: [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mazowsze: szkolenie dla profesjonalistów (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna