Archiwalne

Szkolenia z T. Wardachem – pracownikiem MPiPS z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych


Zapraszamy Państwa na szkolenia z Panem Tomaszem Wardachem nt: "„Łatwiejszy dostęp do św. rodzinnych dla powodzian – szczególne zasady ustalania dochodu z gospodarstw rolnych objętych powodzią, okres ich obowiązywania, sposób wyliczania. Realizacja św. rodzinnych, w szczegól. zmiana zasad przyznawania św. pielęgnacyjnego. Możliwość przekazania całej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do OPS. Zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych". Miejsca szkoleń: KIELCE, LUBLIN, RZESZÓW, KRAKÓW, WROCŁAW, POZNAŃ, WARSZAWA, OLSZTYN. 29.09.2010r. KIELCE
30.09.2010r. LUBLIN
01.09.2010r. RZESZÓW
06.10.2010r. KRAKÓW
07.10.2010r. WROCŁAW
08.10.2010r. POZNAŃ
25.10.2010r. WARSZAWA
26.10.2010r. OLSZTYN

Zapraszamy Państwa na szkolenie nt.: "„Łatwiejszy dostęp do św. rodzinnych dla powodzian – szczególne zasady ustalania dochodu z gospodarstw rolnych objętych powodzią, okres ich obowiązywania, sposób wyliczania.
Realizacja św. rodzinnych, w szczegól. zmiana zasad przyznawania św. pielęgnacyjnego.
Możliwość przekazania całej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze pisemnego upoważnienia wójta/burmistrza/prezydenta miasta (zmiany upoważnień).
Zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych
(wymagane upoważnienia) częścią ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zmiany wprowadzane ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych”.

Wykładowca: Pan Tomasz Wardach – prawnik, pracownik MPiPS Departamentu Św. Rodzinnych, ekspert w zakr. przepisów ww. ustaw, konsultant podmiotów realizujących św. rodzinne oraz zaliczkę aliment. a także prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. w którym przewiduje się preferencyjny sposób ustalania dochodu z gospodarstw rolnych objętych powodzią.

II. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.), w szczególności:

• likwidacja od 1 stycznia br. kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
• katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, tj. osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z przepisami Kro
• zmiana okresu na który przyznawane jest od 1 stycznia br. świadczenia pielęgnacyjne – art.24 ust. 2a
• ograniczenie możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności
• świadczenie pielęgnacyjne dla rolników
• zasady opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
• wywiad u osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne
• przyznawanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dodatek dla 5-latków.

III. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1387), w szczególności:

• działania organu właściwego dłużnika wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
• ustanowienie przedstawiciela do doręczeń dla dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
• wydawanie decyzji dla dłużnika w tych sprawach zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i ich egzekucja
• umorzenia należności dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
• nienależne świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku otrzymania alimentów przez wierzyciela w okresie otrzymywania świadczeń z FA – art. 2 pkt 7 lit. d ustawy
• wyłączenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z koordynacji.

IV. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzane ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

• nowa podstawa prawna zgłaszania przez organ właściwy wierzyciela dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej – nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
•wprowadzenie możliwości przekazania przez gminę, do ośrodka pomocy społecznej, zadania polegającego na obowiązku zgłaszana dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczych – jedynie w drodze pisemnego upoważnienia,
• wprowadzenie możliwości przekazania przez organ właściwy dłużnika, do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, całości działań wobec dłużnika alimentacyjnego, jedynie w drodze pisemnego upoważnienia – wykluczy to konieczność wydawania przez Rady Gmin kwestionowanych przez urzędy wojewódzkie uchwał.

V. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia z T. Wardachem – pracownikiem MPiPS z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?