Archiwalne

Szkolenia z kontroli zarządczej w świetle ustawy oraz standardów kontroli zarządczej MF

Suprema Lex" zaprasza kierowników i księgowych jednostek pomocy społecznej do udziału w szkoleniach "Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych i „Standardów kontroli zarządczej” MF w dniach: 24.05 Wrocław, 25.05 Poznań, 26.05 Szczecin, 27.05 Gdańsk, 28.05 Olsztyn

CSKiS "Suprema Lex" zaprasza serdecznie na szkolenia
z cyklu „Rachunkowość i kontrola w praktyce”

"Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych i „Standardów kontroli zarządczej” Ministerstwa Finansów"

Szkolenia przeznaczone są dla: kierowników i księgowych jednostek pomocy społecznej, kierowników i księgowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych, dla osób na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji publicznej, skarbników, pracowników komórek kontroli, audytorów wewnętrznych, pracowników służb finansowych oraz innych pracowników zainteresowanych kontrolą zarządczą

Cele szkolenia:

Doskonalenie umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów prawa związanych z prowadzeniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych i najnowszymi zmianami w rachunkowości związanymi z nową ustawą o finansach publicznych, doskonalenie wiedzy i umiejętności metodycznych, wymiana doświadczeń, konsultacje z Ekspertem

Szkolenie poprowadzi:

Ewa Koszela
Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, doświadczony trener.

Szkolenia odbędą się w dniach:

24 maja 2010r. (poniedziałek) we Wrocławiu
w godzinach.: 10.00-15.00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław ( www.duw.pl )

25 maja 2010r. (wtorek) w Poznaniu
Miejsce: Sala „NOT-u”, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań
( www.poznan.not.org.pl )

26 maja 2010r. (środa) w Szczecinie
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin ( www.szczecin.uw.gov.pl )

27 maja 2010r. (czwartek) w Gdańsku
Sala NOT-u, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk ( www.notgdansk.pl )

28 maja 2010r. (piątek) w Olsztynie
Olsztyński Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, Pl. Konsulatu Polskiego1, 10-532 Olsztyn ( www.not.olsztyn.pl )

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę

Program szkolenia: „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych…”

10.00-15.00 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych i „Standardów kontroli zarządczej” MF – prowadzenie Ewa Koszela:

1. Rodzaje kontroli (instytucjonalna, funkcjonalna, ex-ante, bieżąca, ex-post, zewnętrzna, wewnętrzna)

2. Zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a kontrola zarządcza -zasady przeprowadzania kontroli w nowym stanie prawnym:
– kontrola zarządcza – sposób kontrolowania, kto powinien kontrolować, co należy kontrolować i w jakim okresie
– standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów
– kodeks etyki – przykładowy kodeks,
– efektywność i skuteczność przepływu informacji
– plan działalności – zadania i cele
– zarządzanie ryzykiem (co to jest ryzyko, identyfikacja, analiza, ocena punktowa, hierarchizacja i samo zarządzanie ryzykiem)

3. Odpowiedzialność osób biorących udział w wykonaniu planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych:
a) kierownika jednostki (odpowiedzialność za rachunkowość, finanse, zamówienia publiczne)
b) głównego księgowego
c) pracowników merytorycznych

4. Prowadzenie rachunkowości – co powinno być uregulowane przez jednostkę?

5. Co warto uwzględnić projektując system kontroli?

6. Obszary ryzyka występowania najczęstszych nieprawidłowości w trakcie realizacji planu finansowego – na co zwrócić szczególną uwagę by ustrzec się błędów?

7. Podstawy prawne funkcjonowania poszczególnych jednostek na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów – porównanie dotychczasowych i nowych przepisów dotyczących finansów publicznych.

8. Organizacja i prowadzenie rachunkowości wg najnowszych przepisów:
• ewidencja księgowa budżetu,
• ewidencja księgowa jednostki

9. Likwidacja rachunków dochodów własnych.
10.Likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

13.00-13.30 Obiad

11. Inwentaryzacja roczna w jednostkach sfery finansów publicznych.
12. Dyscyplina finansów publicznych – najczęstsze nieprawidłowości skutkujące naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych

15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Ewą Koszelą

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI: 290,00 zł.
OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, obiad, serwis kawowy
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

ORGANIZATOR SZKOLENIA

„Suprema Lex” Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów, ul. Karmelicka 28/9A,
31-128 Kraków- Stare Miasto, tel./fax: 012 431 00 85, fax: 432-65-10, e-mail: [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia z kontroli zarządczej w świetle ustawy oraz standardów kontroli zarządczej MF (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
kk1990 » 20 lutego 2024, 12:53

orzeczenie z sądu

piorun20 » 20 lutego 2024, 12:47

Księgowanie-DPS

Emels » 20 lutego 2024, 12:19

Narzędzia do budowy domu

margo22 » 20 lutego 2024, 12:06

Do Toma prośba o sprawdzenie