Archiwalne

„Dopalacze”- czyli najnowsze trendy w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież i osoby dorosłe

SPS serdecznie zaprasza na wojewódzkie szkolenia: „Dopalacze”- czyli najnowsze trendy w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież i osoby dorosłe a przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym w praktyce. Szkolenie prowadzi: Barbara Wilamowska – Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Miejsce szkolenia: Kraków, Rzeszów, Łódź, Warszawa, Katowice, Opole.

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) serdecznie zaprasza na wojewódzkie szkolenia z cyklu „Profilaktyka w praktyce”:

„Dopalacze”- czyli najnowsze trendy
w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież i osoby dorosłe
a przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym w praktyce.

7.10 Kraków
8.10 Rzeszów
11.10 Łódź
12.10 Warszawa
18.10 Katowice
19.10 Opole

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:
Szkolenie przeprowadzone jest w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. par. 24 ust.4. pkt.3. oraz art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, sygnowane przez Wykładowcę, honorowane przy awansie zawodowym nauczycieli i zgodne m.in. z wymogami z Art. 4 [1]. ust.4. ustawy o wychowaniu w trzeźwości…- wymóg odbycia obowiązkowego przeszkolenia przez członków M/GKRPA

Adresat: szkolenie przeznaczone jest dla; dyrektorów i pedagogów szkolnych, koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole, członków M/GKRPA, realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, pracowników socjalnych, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kuratorów zawodowych i społecznych, policjantów, strażników miejskich i gminnych oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii w środowisku lokalnym

Założenia: Problem tzw. „dopalaczy” BZP to już problem nie tylko dużych aglomeracji miejskich, ale również małych miasteczek i wsi. Kolejne propozycje zmian legislacyjnych zdają się zmierzać we właściwym kierunku, ale znajomość nawet najlepszych przepisów prawa, bez sensownie prowadzonych działań zapobiegawczych na poziomie lokalnym- polegających m.in. na uświadamianiu szeregu konsekwencji i zagrożeń związanych z sięganiem po niedozwolone lub niestety wciąż dozwolone substancje psychoaktywne- może być elementem nierównej walki z przemysłem narkotykowym, której wynik wcale nie musi być jednoznaczny… Uczestnicy szkolenia mają możliwość nabycia wiedzy z zakresu dynamicznie zmieniającego się obrazu polskiej narkomani i poznania propozycji takich rozwiązań praktycznych, które ograniczą lub powstrzymają skuteczność i bezwględność narkobiznesu…

Szkolenie prowadzi:
Barbara Wilamowska

Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Wydział Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, Sekretarz Zespołu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, Specjalista kurator zawodowy dla dorosłych, Warszawa

Szkolenie odbędą się dniach:

7 października 2010r. (czwartek) w godz. 10.00-15.00
w Krakowie
Sala Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Ul. Floriana Straszewskiego 28, 31-113 Kraków (www.not.krakow.pl)

8 października 2010r. (piątek) w godz. 10.00-15.00
w Rzeszowie
Sala Wojewódzkiego Domu Kultury
Ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów (www.wdk.podkarpackie.pl)

11 października 2010r. (poniedziałek) w godz. 10.00-15.00
w Łodzi
Łódzki Dom Technika NOT
Ul. Plac Komuny Paryskiej 5 A, 90-007 Łódź (www.not.lodz.pl)

12 październik 2010r. (wtorek) w godz. 10.00-15.00 w Warszawie
Hotel Logos
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31, 00-379 Warszawa (www.hotellogos.pl)

18 październik 2010r. (poniedziałek) w godz. 10.00-15.00 w Katowicach
NOT Katowice
ul. Podgórna 4 , 40-955 Katowice (www.not.katowice.pl)

19 październik 2010r. (wtorek) w godz. 10.00-15.00 w Opolu
Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (www.ople.um.gov.pl)

Program Szkolenia

„Dopalacze”- czyli najnowsze trendy w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież i osoby dorosłe a przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym w praktyce”- program szkolenia:
godz.: 10.00-15.00 (plus konsultacje)

10.00-15.00 Prowadzenie Barbara Wilamowska:

I. Polska scena narkotykowa:
– rodzaje i charakterystyka substancji psychoaktywnych występujących na terenie naszego kraju,

– „dopalacze” – nowa kategoria substancji zmieniających świadomość- jak przeciwdziałać
„drapieżności” sklepów sprzedających dopalacze w zestawieniu z brakiem skutecznych uregulowań
prawnych w tym zakresie…
– objawy używania „dopalaczy” i innych substancji odurzających

– apteczka z lekami w każdym domu – czyli co wiemy o narkotykach w naszym środowisku?,

– etiologia narkomanii w Polsce – od hippisów po clubbing.

II. Prawo narkotykowe w Polsce:
– osoby uzależnione w konflikcie z prawem,

– ocena funkcjonowania prawa pod rządami aktualnie obowiązującego prawa narkotykowego,

– propozycje zmian prawnych w obszarach prawa stanowionego,

– narkotyki w szkole – sytuacja prawna uczniów i rodziców oraz nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych.

III. Narkomani i użytkownicy, czyli prawda o konsumpcji narkotyków:
– uwarunkowania społeczno – behawioralne mechanizmów uzależnień,

– charakterystyka zachowań osób odurzających się,

– alkohol i inne „wyzwalacze”

– kontakt z osobą uzależnioną,

– środowisko rodzinne osób uzależnionych.

13.00-13.30 Obiad

V. Rynek narkotykowy w Polsce. Współpraca z organami ścigania i wymiarem
sprawiedliwości:
– polska mapa problemów narkotykowych- statystyki i najnowsze trendy

– produkty firm sprzedających kosmetyki z domieszką śladowych ilości substancji psychoaktywnych typu
Cannabis (www.cannabis.pl) a zapisy obowiązujących ustaw

– współpraca z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości

– narkotyki na wsi, w małym mieście i w dużej aglomeracji miejskiej- fakty i mity

VI. Zadania i strategie działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i ograniczaniu
szkód społecznych na poziomie gminy i szkoły:
– Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii i podziały na gminne strategie,

– zróżnicowanie mechanizmów planowanego oddziaływania w obszarach strategicznych,

– trendy profilaktyki społecznej,

– mapa ofert oddziaływań leczniczych, terapeutycznych i korekcyjno – edukacyjnych

– ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych o obszarach uzależnień.

15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń

od 15.00 Konsultacje indywidualne i pytania z Barbarą Wilamowską

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 250,00 zł od osoby i obejmuje: poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, materiały szkoleniowe, zaświadczenie. Dojazd na własny koszt.

Studio Profilaktyki Społecznej jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, wpisaną do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie pod numerem 6/2006

Harmonogramy szkoleń wraz z kartami zgłoszenia
dostępne są na www.sps.org.pl  

Zapraszamy!

oprac. ops.pl angoc

Komentarze „Dopalacze”- czyli najnowsze trendy w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież i osoby dorosłe (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista