Newsy

ZUS wyróżniony Polską Nagrodą Jakości

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk odebrał z rąk wicepremiera Waldemara Pawlaka Polską Nagrodę Jakości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został wyróżniony w kategorii „Organizacje Publiczne-administracja”. To kolejne prestiżowe wyróżnienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2009 roku ZUS został laureatem Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

W uzasadnieniu przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych  Polskiej Nagrody Jakości Sekretarz Komitetu PNJ Mirosław Recha oraz Przewodniczący Komitetu Polskiej Nagrody Jakości Andrzej Arendarski napisali: „Organizacja, która zdobyła Wyróżnienie Polskiej Nagrody Jakości staje się przykładem dla innych polskich organizacji w dziedzinie jakości, ponieważ Zarządzanie przez Jakość jest nowym rodzajem zbiorowego wysiłku załogi zorientowanego na ustawiczne doskonalenie zarządzania we wszystkich aspektach, sferach i efektach działalności organizacji.

Eksperci PNJ wysoko ocenili wdrażany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz zwrócili uwagę na dużą wagę decyzji o opracowaniu i wdrożeniu Strategii ZUS.

Droga do Polskiej Nagrody Jakości nie była prosta. Zakład musiał przejść przez gęste sito oceny prowadzonych przez ekspertów PNJ, a raport końcowy z audytu obejmuje nie tylko mocne strony Zakładu, ale także obszary wymagające poprawy.

ZUS zmienia się dla Klientów

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Panie Prezesie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia się i zdaje się, że nie są to zmiany kosmetyczne. Dlaczego, czyżby ZUS funkcjonował źle?

Zakład funkcjonuje sprawnie, realizujemy wszystkie nasze ustawowe zadania bez opóźnień, świadczenia zawsze są na czas. Natomiast zmienia się świat wokół nas, zmieniają się potrzeby i oczekiwania naszych klientów, więc potrzeba zmiany i samego Zakładu. Opracowaliśmy „Strategię przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010 – 2012”, która jest właśnie odpowiedzią na procesy zachodzące w otoczeniu społecznym. Mamy zatem rozwijające się społeczeństwo informacyjne i zapotrzebowanie na usługi elektroniczne, z drugiej zaś strony – coraz bardziej okrzepłe społeczeństwo obywatelskie, oczekujące od instytucji publicznych wysokiej jakości usług i racjonalności w wydatkowaniu środków publicznych. Celem nadrzędnym w przyjętej strategii jest więc zwiększenie satysfakcji klientów poprzez projektowanie procesów i organizację zasobów, przy zachowaniu przejrzystości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

W jaki sposób strategia wdrażana jest w życie?

Strategia, a ściśle mówiąc to cel strategiczny jest realizowany kompleksowo, poprzez jednoczesne działania na kilku sferach. Przede wszystkim opisaliśmy wszystkie zachodzące w ZUS procesy.

O jakie procesy chodzi?

Proces jest tu rozumiany jako zestaw powiązanych ze sobą działań, które przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy. Pierwszy z brzegu przykład: do ZUS przychodzi klient z wnioskiem o przyznanie emerytury. To wejście do procesu. Decyzja o przyznaniu emerytury wydana przez ZUS jest stanem wyjściowym. To co się dzieje między „wejściem” a „wyjściem” jest właśnie procesem. W tak dużej i mającej tak wiele zadań organizacji, jaką jest ZUS procesów jest bardzo dużo i są one często dość skomplikowane. W Zakładzie jest ich prawie 600. Teraz, po ich szczegółowym opisaniu, czyli po takiej swoistej inwentaryzacji przystępujemy do ich optymalizacji. Pozwoli to na wyeliminowanie niedoskonałości organizacyjnych, wszelkich „wąskich gardeł”, zbędnych czynności itd.

Rozumiem, że w ten sposób uda się usprawnić pracę ZUS.

Właśnie o to chodzi. Po pierwsze, samo usunięcie wszelkich „wąskich gardeł” będzie już takim usprawnieniem, które odczują nasi klienci. Po drugie, zoptymalizowane procesy będą również podstawą do jak najbardziej efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych – zarówno istniejących, jak i będących w fazie projektowania. Stawiamy bowiem na jak najszerszą elektronizację kontaktów klientów z ZUS. Zakład posiada w tym zakresie duże doświadczenie – był jedną z pierwszych instytucji publicznych w Polsce, które wprowadziły na szeroką skalę usługi elektroniczne. Od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje nasz Elektroniczny Urząd Podawczy (http.eup.zus.com.pl), którego najnowszą, udoskonaloną wersję oddaliśmy niedawno do dyspozycji użytkowników. Jesteśmy także bardzo ważną częścią platformy ePUAP.

Obecnie celem jest zapewnienie klientom ZUS obsługi na poziomie porównywalnym z obsługą, z którą spotykają się na konkurencyjnych rynkach usług np. sektora bankowego. Dążeniem Zakładu jest zapewnienie 24-godzinnego dostępu do jak najszerszego katalogu usług świadczonych przez Zakład dla wszystkich grup klientów. Chodzi tutaj nie tylko o bieżące, bezpośrednie informowanie klientów w sprawach, z którymi się zwracają, ale także o możliwość bieżącej realizacji wniosków. Po to właśnie budujemy – ze środków unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – wielokanałową Platformę Usług Elektronicznych. Na projekt o wartości ponad 100 mln złotych składają się takie elementy, jak zupełnie nowy portal internetowy, urzędomaty, za pomocą których będzie można załatwić sprawy w elektronicznym ZUSie w sytuacji braku dostępu do Internetu. Stworzymy także profesjonalny telefoniczny call center oraz organizujemy nowoczesne sale obsługi klientów, wyposażone w „inteligentny” system zarządzania obsługą klientów z możliwością elektronicznego umówienia się na spotkanie z urzędnikiem na konkretną godzinę.

Rozumiem więc, że tradycyjny sposób kontaktu z klientami nie odchodzi w Zakładzie całkiem do lamusa?

Oczywiście, że nie. Dla klientów preferujących bezpośredni kontakt Zakład chce zapewnić wysoki standard obsługi nie tylko w zakresie wyposażenia sal obsługi klientów, ale także poziomu kompetencji zatrudnionych tam pracowników. Dlatego właśnie wprowadziliśmy jednolite standardy obsługi klientów.

Czy w związku z tym zajdą jakieś istotne zmiany w strukturze Zakładu?

Jednym z założeń strategii jest wypracowanie, przy wykorzystaniu zoptymalizowanych procesów, modelu funkcjonowania całej organizacji, gwarantującego skuteczność i elastyczność działania. Zgodnie z założeniami nastąpi oddzielenie funkcji kontaktu z klientem (front office) od funkcji przetwarzania dokumentacji i wsparcia (back office). Rozwój kontaktów z klientem będzie zbieżny z rozwojem usług elektronicznych dostępnych przez Internet, w callcenter oraz na salach obsługi klientów. Dążymy do modelu, w którym na salach obsługi klientów będzie realizowanych większość usług. Przykładem są tu świadectwa o niezaleganiu, wydawane przedsiębiorcom na salach obsługi już w prawie dziewięciu przypadkach na dziesięć i to w sytuacji, kiedy kilka miesięcy temu startowaliśmy z pułapu 8 procent. Słowem – chcemy, aby nasz klient mógł jak najwięcej spraw załatwić na salach obsługi klientów, bez konieczności długiego oczekiwania czy jeżdżenia do innej placówki ZUS. Natomiast rozwój back office nastawiony będzie na specjalizację pracy i budowanie nowego profilu inspektoratów, specjalizujących się w różnych obszarach działalności Zakładu, np. w dochodach, zasiłkach, emeryturach i rentach. Myślimy także o tworzeniu centrów usług dla zadań, które mają charakter ponadoddziałowy, ale bez zaburzania podstawowej funkcji oddziału. Podkreślam jednak, że istniejąca sieć placówek ZUS, a mamy ich łącznie 346, zostanie utrzymana, ponieważ ZUS musi być tam, gdzie są jego klienci.

Informacja ZUS
www.zus.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

17 lutego 2021      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami....»
XI Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

XI Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman – ruszył nabór zgłoszeń

19 lipca 2021      TAGI:      
12 lipca Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otworzyła nabór zgłoszeń do XI Nagrody...»
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej!

Trwa konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

16 czerwca 2020      TAGI:      
Trwa konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej....»
I edycja Akademii Finansów

I edycja Akademii Finansów

18 października 2021      TAGI:         
Już 8 listopada 2021 r. rusza pierwsza edycja Akademii Finansów, której partnerem...»
Nowe koszty upomnienia

Nowe koszty upomnienia

15 października 2021      TAGI:      
Przypominamy, że od 13 października obowiązują nowe koszty upomnienia, wprowadzone...»
Gosia1979 » 18 października 2021, 10:24

Dziecko w OHP

JoannaS » 18 października 2021, 10:24

Opieka wytchnieniowa

SylwiaP. » 18 października 2021, 10:20

przekrocz. terminu i dochodu

Zuzannaxx » 18 października 2021, 09:57

Nowe mieszkanie od gminy