Newsy

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego to święto państwowe obchodzone w Polsce 21 listopada. Z tej okazji odbywają się uroczyste spotkania w trakcie, których osoby wykonujące zawód pracownika socjalnego oraz inni pracownicy pomocy społecznej są nagradzani i wyróżniani.
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Polsce wprowadził zapis w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. Dzień 21 listopada wybrano dla upamiętnienia legendarnego spotkania w miejscowości Charzykowy w 1998r. Tego dnia w Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie” Jacek Kuroń oraz Joanna Staręga-Piasek spotkali się z urzędnikami szczebla wojewódzkiego. Stwierdzono wówczas, że w nowej sytuacji społecznej w okresie transformacji ustrojowej, pomoc społeczna to nie tylko wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych ale również pomoc ubogim, bezrobotnym, bezdomnym.

Rok 2010 jest dla pracowników socjalnych w Polsce czasem szczególnym. Mija właśnie 20 lat od wydarzeń jakie miały istotny wpływ na funkcjonowanie pomocy społecznej w naszym kraju oraz na status profesji pracownika socjalnego.  Wydarzeniami tymi są reformy jakie wprowadziły w roku 1990 ustawa o samorządzie terytorialnym oraz nowa ustawa o pomocy społecznej.

W 1990 r. powstała nowa ustawa o pomocy społecznej. (Uprzednio na terytorium RP obowiązywała ustawa o opiece społecznej z dnia 16.08.1923r.) Następował szybki rozwój samorządowych instytucji pomocy, na który to szczególny wpływ miało pojawianie się w pomocy społecznej coraz lepiej wykształconego oraz godziwie opłacanego personelu. W każdej gminie zostały utworzone ośrodki pomocy społecznej, jako jednostki budżetowe, nastąpiła zmiana przynależności resortowej. Kwestie pomocy społecznej powierzono Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, wcześniej zadania te realizowało Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Obecnie zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są poprzez łączoną strukturę rządowo-samorządową, zasilaną środkami z budżetu państwa oraz budżetów powiatowych i gminnych oraz przez organizacje pozarządowe. Z chwilą włączenia Polski do struktur Unii Europejskiej pojawiła się również możliwość realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

W gronie wszystkich profesjonalistów realizujących zadania pomocy społecznej w Polsce istnieje blisko 20 tys. grupa zawodowa pracowników socjalnych. Na codzień można ich spotkać przede wszystkim w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Wsparcia, Środowiskowych Domach Samopomocy. Coraz częściej pracowników socjalnych można spotkać również w organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej.  Kwalifikacje oraz uprawnienia pracowników socjalnych w Polsce określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami .

Od roku 2002 środowisko pracowników socjalnych zabiega o uchwalenie ustawy o zawodzie pracownika socjalnego i samorządzie zawodowym pracowników socjalnych.  Zwolennicy tej ustawy uważają, że będzie to istotnej rangi dokument, który pomoże pracownikom socjalnym lepiej i skuteczniej pomagać, dokładnie określ obowiązki oraz uprawnienia pracownika socjalnego i powoła do życia samorząd zawodowy reprezentujący głos środowiska pracowników socjalnych.

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Dzień Pracownika Socjalnego 2010

Dzień Pracownika Socjalnego – List Rzecznika Praw Dziecka

Praca Socjalna – czym jest?

Definicja Pracy Socjalnej – IFSW

informacja własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pracowniczy adres e-mail a ochrona danych osobowych

Czy pracodawca może wykorzystać adres e-mail byłego pracownika?

21 stycznia 2020      TAGI:         
Niejednokrotnie przy rozpoczęciu zatrudnienia pracodawca nadaje pracownikowi indywidualny...»
dane kontaktowe

Pracodawca a prywatne dane kontaktowe pracownika

24 sierpnia 2020      TAGI:         
Pracodawca w procesie rekrutacji uzyskuje wiele danych pracownika, w tym również prywatne...»
Nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji

Dostęp pracodawcy do poczty służbowej pracownika

17 sierpnia 2020      TAGI:         
Niejednokrotnie pracodawcy zadają sobie pytanie o możliwość dostępu do poczty służbowej...»
Urlop pracownika a postojowe

Urlop pracownika a postojowe

09 lutego 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wychodząc naprzeciw potrzebom pracowniczym, opublikował...»
Tytuł pracownika miesiąca

Tytuł pracownika miesiąca a kodeks pracy

04 sierpnia 2020      TAGI:         
Urząd Ochrony Danych Osobowych wychodząc naprzeciw zjawisku publikowania przez pracodawcę...»
Gosia1979 » 18 października 2021, 10:24

Dziecko w OHP

JoannaS » 18 października 2021, 10:24

Opieka wytchnieniowa

SylwiaP. » 18 października 2021, 10:20

przekrocz. terminu i dochodu

Zuzannaxx » 18 października 2021, 09:57

Nowe mieszkanie od gminy