Archiwalne

Szkolenia w DCP Wrocław


Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenia poświęcone tematowi: "Przemoc w rodzinie – terapia sprawców i ofiar przemocy" oraz "Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie – diagnoza rozwoju psychoseksualnego, edukacja seksualna, terapia". Miejsce: DCP Wrocław w styczniu 2011r.

14.01.2011 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie poświęcone tematowi: "Przemoc w rodzinie – terapia sprawców i ofiar przemocy".

Adresaci:

Szczególnie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców oraz osoby pracujące w OIK, MOPS lub w Ośrodkach Penitencjarnych np. Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, Placówki Opiekuńcze, Zakłady Poprawcze i inne. W trakcie szkolenia szczegółowo zostanie omówione zjawisko przemocy, rodzaje przemocy, źródła, skutki i konsekwencje przemocy, kształtowanie się wzorca przemocowego w relacjach interpersonalnych, oraz przekazywanie go w procesie wychowania. Uczestnicy zapoznają się z dynamika zjawiska przemocy domowej, portretem psychologicznym ofiary, zjawiskiem wyuczonej bezradności, portretem psychologicznym sprawcy, światem przeżyć ofiary, sprawcy i świadka, zasadami prowadzenia wywiadu z ofiara przemocy, strategiami interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy, budowaniem strategii pomocy, współpracą z policja i instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy, wytycznymi do pracy terapeutycznej z ofiarami przemocy. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną- ćwiczenia indywidualne i grupowe nad przypadkami klinicznymi ofiar przemocy, oraz praktyczne budowanie strategii interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy.

Tematyka:
1. Czym jest przemoc?
2. Rodzaje przemocy.
3. Przemoc, jako zjawisko cykliczne.
4. Kim jest sprawca?
5. Podział sprawców przemocy.
6. Zasady wikłania ofiary przez sprawcę.
7. Pierwszy kontakt ze sprawcą przemocy.
8. Metody diagnozy sprawcy przemocy.
9. Metody interwencji wobec sprawcy przemocy.
10. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności.
11. Dynamika zjawiska przemocy domowej.
12. Świat przeżyć ofiary, sprawcy i świadka.
13. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą.
14. Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej.
15. Budowanie strategii pomocy, współpraca z policją, instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy.
16. Tworzenie i funkcjonowanie lokalnych zespolów interdyscyplinarnych.
17. Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy.

Koszt: 200 zł

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są do 12.01.2011 lub do wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie zgłoszenia on-line na www.dcp.wroclaw.pl lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: [email protected].

Szczegółowe info o tym szkoleniu w zakładce Dział Szkoleń i Rozwoju.

Szkolenie pt. "Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie – diagnoza rozwoju psychoseksualnego, edukacja seksualna, terapia" Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza w dniu 21.01.2011.

Adresaci:
Zajęcia są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane pomaganiem psychologicznym oraz chcą rozwijać kompetencje w tym zakresie. Na szkolenie szczególnie zapraszamy pracowników służb medycznych- lekarzy, psychoterapeutów, psychologów, pielęgniarki, pracowników socjalnych i terapeutów. Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej.

Tematyka:
1. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.
2. Analiza różnic między seksualnością osób zdrowych a osób niepełnosprawnych intelektualnie.
3. Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia. Diagnoza rozwoju psychoseksualnego.
4. Seksualność dziecięca, młodzieńcza, dojrzała, starcza.
5. Realizacja potrzeby seksualnej przez osoby niepełnosprawne.
6. Inicjacja seksualna osób niepełnosprawnych.
7. Przemoc seksualna.
8. Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych . Terapia.

Koszt: 200 zł

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są do 19.01.2011 lub do wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie zgłoszenia on-line na www.dcp.wroclaw.pl lub czytelne wypełnienie Karty zgłoszenia uczestnictwa, która znajduje się na stronie www.dcp.wroclaw.pl (w formacie WORD lub PDF) i przesłanie do DCP faxem. +48 71 332 36 70 lub e-mailem na adres: [email protected].

oprac. ops.pl angoc   

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
bastek10 » 20 października 2021, 19:32

usługi opiekuńcze

Grażyna1963 » 20 października 2021, 18:56

Witam pomocy nie wiem co mam robić

ren » 20 października 2021, 15:22

jak księgowac fv opłaconą