Archiwalne

Szkolenia specjalistyczne z mediacji rodzinnej oraz mediacji cywilnej i gospodarczej w maju 2012 r.

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dn. 8-11 maja b.r. oraz szkoleniu specjalistycznym  z  mediacji cywilnej i gospodarczej w dn. 22-25 maja br.

Szkolenia specjalistyczne  z mediacji  rodzinnej oraz mediacji cywilnej i gospodarczej w maju 2012 r.


Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dn. 8-11 maja b.r. oraz szkoleniu specjalistycznym  z  mediacji cywilnej i gospodarczej w dn. 22-25 maja b.r.  Szkolenia są przeznaczone  dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji i są szczególnie  zainteresowane  mediacją rodzinną lub mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych, oraz dla  praktykujących już mediatorów, którzy chcą  uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Przewidujemy specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem oraz dla uczestników  innych szkoleń  organizowanych przez Centrum Mediacji Partners Polska.
Uczestnikom naszych szkoleń oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej w naszym Centrum.Zapraszamy:
– wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
– psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
– prawników: adwokatów, sędziów w stanie spoczynku, aplikantów adwokackich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
– menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora w sprawach rodzinnych/sprawach cywilnych i gospodarczych  poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji.Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Terminy i miejsce


Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach rodzinnych (40 godzin dydakt.) – 8-11 maja 2012 (wtorek-piątek) 
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych (40 godzin dydakt.) – 22-25 maja 2012 (wtorek-piątek).


Szkolenia odbędą się w Warszawie, w Warsaw Conference Center, przy ul. Górczewskiej 124


Opłaty


Koszt szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych w dn. 8-11 maja b.r.: 960 zł, jeśli wpłata nastąpi do  27 kwietnia b.r.  Po tym terminie obowiązuje cena 1056 zł. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP – 10% zniżki, czyli opłata wynosi to 864 zł, jeśli wpłata nastąpi do  27 kwietnia b.r.. Po tym terminie obowiązuje cena 950 złDla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem – 10% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 864 zł,  jeśli wpłata nastąpi do  27 kwietnia b.r.. Po tym terminie obowiązuje cena 950 złKoszt szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych w dn. 22-25 maja b.r.: 1500 zł, jeśli wpłata nastąpi do 11 maja  b.r. Po tym terminie obowiązuje cena 1650 zł.
Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP – 20% zniżki, czyli opłata wynosi 1200 zł, jeśli wpłata nastąpi do 11 maja  b.r.   Po tym terminie obowiązuje cena 1320 zł.Dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem – 15% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 1275 zł, jeśli wpłata nastąpi do 11 maja  b.r.   Po tym terminie obowiązuje cena 1400 zł.Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym prowadzonym przez CMPP lub inną organizację szkoleniową.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. Skarb mediatora. Uczestnicy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych otrzymują także:


– broszury: \”Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu\”, \”49 pytań o mediację rodzinną. Praktyczny przewodnik\” oraz \”Kłótnia i co dalej. Ćwiczenia pomocne w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych\”,
– plakaty: \”Na rodzinne problemy mediacja\” i \”Gdy zaczynacie dzielić życie\”.Dodatkowo udostępniamy opracowany w naszym Centrum \”Rodzicielski plan wychowawczy\”, czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientamiPonadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.


Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Trenerzy
Maciej Tański  i Monika Kozak-Czekanowska 
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum.

Zaświadczenia
Uczestnicy  każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.


Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email:
[email protected]  
strona:
www.mediacja.org  Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych


Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna/zrównoważona
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych


Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych


Uwarunkowania prawne sporów cywilnych i gospodarczychDyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora

Przygotowanie się do mediacji w sprawach cywilnych lub gospodarczychProwadzenie procesu negocjacjiSporządzanie ugody mediacyjnejObecność prawników w mediacjiMediacje wielostronneRadzenie sobie z emocjami w mediacji

Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką

Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi

Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania
strona: www.mediacja.org
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia specjalistyczne z mediacji rodzinnej oraz mediacji cywilnej i gospodarczej w maju 2012 r. (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»