Archiwalne

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ (WOJ. PODLASKIE)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy \”Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej\” zaprasza do zgłaszania się na BEZPŁATNE SZKOLENIA, WARSZTATY i KURSY.

SZKOLENIA/WARSZTATY/KURSY DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH OPS/PCPR, INNYCH PRACOWNIKÓW OPS I PCPR, DPS, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I PODMIOTÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PRACOWNIKÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRACOWNIKÓW ROPS W BIAŁYMSTOKU, PRZEDSTAWICIELI INNYCH SŁUŻB SPOŁECZNYCH, M.IN. POLICJANTÓW, PEDAGOGÓW, KURATORÓW SĄDOWYCH, PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE LOKALNYCH ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH, PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA z woj. podlaskiego.


Harmonogram zaplanowanych działań na rok 2012:

16-18.07.2012 – szkolenie „Trening interpersonalny”
23-25.07.2012 – szkolenie „Trening interpersonalny”
26-27.07.2012 – kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników ops i pcpr”
26-27.07.2012 – kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników dps”
30-31.07.2012 – szkolenie „Zespoły interdyscyplinarne – jako forma współpracy międzyinstytucjonalnej w wspieraniu bezrobotnych”
30.07.2012 – warsztaty „Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej”
31.07.2012 – warsztaty „Podstawowe akty prawne dotyczące podmiotów ekonomii społecznej”
01-02.08.2012 – szkolenie „Zespoły interdyscyplinarne – jako forma współpracy międzyinstytucjonalnej w wspieraniu bezrobotnych”
06-07.08.2012 – szkolenie „Praca socjalna z osobami bezdomnymi”
08-09.08.2012 – szkolenie „Praca socjalna z osobami bezdomnymi”
10.08.2012 – kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”
20-24.08.2012 – wizyta studyjna nt. „Realizacja projektów partnerskich”
20.08.2012 – warsztaty „Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie, funkcjonowanie i dobre praktyki”
21.08.2012 – warsztaty „Podmioty ekonomii społecznej – tworzenie, funkcjonowanie i dobre praktyki”
27-28.08.2012 – warsztaty „Podstawy pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie – w ramach procedury NK”
27-28.08.2012 – szkolenie „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej pomocy”
28-31.08.2012 – wizyta studyjna nt. „Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii społecznej na przykładzie Stowarzyszenia Barka”
29-30.08.2012 – szkolenie „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej pomocy”
17.09.2012 – warsztaty „Biznes plan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena”
18.09.2012 – warsztaty „Biznes plan w ekonomii społecznej – planowanie, przygotowanie i ocena”
19-21.09.2012 – szkolenie „Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów”
19-21.09.2012 – szkolenie „Trening umiejętności kierowniczych”
21.09.2012 – kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”
24-25.09.2012 – szkolenie „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy”
24-25.09.2012 – warsztaty „Podstawy pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie – w ramach procedury NK”
26-28.09.2012 – wizyta studyjna nt. „System wsparcia i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych”
04.10.2012 – seminarium „Wzmocnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z przedsiębiorcami, NGO i administracją publiczną”
02-05.10.2012 – wizyta studyjna nt. „Środowiskowa praca socjalna ,programy PAL, CAL”
10-12.10.2012 – szkolenie „Współpraca PUP i OPS/PCPR w aktywizacji osób bezrobotnych”
19.10.2012 – kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”
22-24.10.2012 – szkolenie „Aktywizacja osób bezrobotnych w KIS, CIS i innych podmiotach ekonomii społecznej”
24-26.10.2012 – wizyta studyjna nt. „Upowszechnienie dobrych praktyk w obszarze współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a służbami zatrudnienia”
05-07.11.2012 – szkolenie „Współpraca PUP i OPS/PCPR w aktywizacji osób bezrobotnych”
08-09.11.2012 – wizyta studyjna nt. „Opieka nad dzieckiem i rodziną , standardy pracy i funkcjonowania placówek opiekuńczo -wychowawczych”
16.11.2012 – kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”
19-21.11.2012 – szkolenie „Aktywizacja osób bezrobotnych w KIS, CIS i innych podmiotach ekonomii społecznej”
23.11.2012 – seminarium „Upowszechnienie dobrych praktyk w pracy socjalnej, jak także wzmocnienie współdziałania służb społecznych” (nagrodzenie wyróżniających się pracowników socjalnych)
07.12.2012 – II seminarium PWD
14.12.2012 – kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI I INNYCH DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA PODSTRONIE INTERNETOWEJ: WWW.PROJEKT.ROPS-BIALYSTOK.PL

ZAPRASZAMY!!!
oprac. ops.pl angoc

Komentarze BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ (WOJ. PODLASKIE) (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»