Newsy

NEGOCJACJE I MEDIACJE – Zapisz się już dziś !

STUDIA PODYPLOMOWE „NEGOCJACJE I MEDIACJE”

Zajęcia rozpoczynają się w lutym 2011r.

Zapisz się już dziś !

Uczelnia Łazarskiego

PARTNER PROGRAMU – Polskie Centrum Mediacji

STUDIA PODYPLOMOWE „NEGOCJACJE I MEDIACJE”

PRZESŁANKI I CELE STUDIÓW

Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów sądowych PCM i daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych i pracowniczych. PCM pomaga swoim członkom w rozpoczęciu pracy (możliwość odbycia stażu, praktyki, przeprowadzenia pierwszych mediacji).

Program studiów to alternatywa wobec rozproszonych szkoleń i kursów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji i prawa, które są niezbędne do prowadzenia negocjacji i mediacji ( w sądach, policji, placówkach resocjalizacyjnych , edukacyjnych, działalności społecznej, związkowej i biznesowej, w miejscu pracy i środowisku lokalnym).

Słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności alternatywnych metod rozwiązywania sporów i łagodzenia konfliktów. Poznają też cechy efektywnej komunikacji interpersonalnej , zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i skutecznych wystąpień . Posiądą kompleksowe przygotowanie do roli negocjatora i mediatora.

Program realizowany jest w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji – stowarzyszeniem, które szkoli mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości , czyli standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów sądowych PCM i daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych i pracowniczych. PCM pomaga swoim członkom w rozpoczęciu pracy (możliwość odbycia stażu, praktyki, przeprowadzenia pierwszych mediacji).

ADRESACI STUDIÓW

• absolwenci studiów wyższych ( przede wszystkim kierunków : prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie )
• osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
• osoby zaangażowane w działalność związkową
• pracownicy pomocy społecznej
• pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych
• prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni)
• menedżerowie
• kuratorzy sądowi
• pracownicy działów kadr ( w administracji publicznej i samorządowej, sądownictwie, pomocy społecznej, policji, placówkach edukacyjnych, resocjalizacyjnych )
• pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach
• osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie negocjacji i mediacji w życiu prywatnym i zawodowym

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą wybitni akademicy, prawnicy, doświadczeni trenerzy i wykładowcy z zakresu komunikacji, negocjacji, mediacji i kształtowania wizerunku.
Wykładowcy PCM to profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane w UE.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

• trwają 1 semestr, w ramach dwudniowych zjazdów (sobotnio – niedzielnych) od lutego 2011 do lipca 2011r.

Forma zajęć

• wykłady, warsztaty, analiza studiów przypadku, symulacje mediacji i negocjacji, prezentacje z wykorzystaniem różnorodnych metod i środków audiowizualnych, dyskusje, kwestionariusze i testy.

Forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów: egzamin końcowy w postaci testu oraz obowiązkowe uczestnictwo w symulacjach mediacji.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc : 40 osób

ZASADY REKRUTACJI

• kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata lub magistra
• należy złożyć komplet wymaganych dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:
• wypełnionego formularza zgłoszeniowego
• CV
• dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)

Osoba przyjęta na studia jest zobligowana do przedłożenia:
• odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
• kserokopii dowodu osobistego
• dowodu wpłaty czesnego
• umowy o odpłatności za studia

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: DO 14 LUTEGO 2011.

OPŁATY

Czesne wynosi 4 900 zł za całość studiów.
Płatności za studia dokonuje się w dwóch równych ratach w terminach określonych w umowie. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na większą liczbę rat na wniosek kandydata.

Uczelnia Łazarskiego
PKO BP XVI O/Warszawa
36 1020 1169 0000 8402 0015 4146
tytułem „ckp_negocjacje i mediacje 2011”

BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łazarskiego
Centrum Kształcenia Podyplomowego

02 – 662 Warszawa ul. Świeradowska 43
sektor E, pokój 56
tel. 22 54 35 322
e-mail: [email protected]

http://www.lazarski.pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/kierunki/negocjacje-i-mediacje/

Kierownik studiów:
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Lasocik – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Na pomoc osobom bezdomnym. Ministerstwo ogłosiło konkurs

Na pomoc osobom bezdomnym. Ministerstwo ogłosiło konkurs

24 września 2020      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków w konkursie „Pokonać Bezdomność. Program...»
Wystartował program „Maluch+”

„Maluch+” wystartował

23 września 2020      TAGI:         
Przypominamy, że trwa nabór do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. Wnioski...»
„Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Ostatnia chwila na wniosek w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

22 września 2020      TAGI:      
Jedynie do 30 września 2020 r. samorządy mogą składać wnioski w ramach programu...»
minimalne wynagrodzenie 2021

Minimalne wynagrodzenie w górę. Wiemy, ile wyniesie w 2021 roku

17 września 2020      TAGI:         
W dniu 16.09.2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15września...»
NIK o pieczy zastępczej

NIK o pieczy zastępczej – wyniki kontroli

NIK podjęła się kontroli pewnych obszarów przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca...»
jarekB » 28 września 2020, 20:04

prawa pracownika w okresie ochronnym

baskag » 28 września 2020, 17:41

składki KRUS

jagoda191 » 28 września 2020, 15:31

Dodatek - jakie wydatki i za jaki okres

bonou » 28 września 2020, 15:18

Szkoła brażowa