Archiwalne

Szkolenia wojewódzkie z nowej instrukcji kancelaryjnej

Suprema Lex CSKiS zaprasza na szkolenia "Nowe przepisy kancelaryjno-archiwalne dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych" organizowane w każdym mieście wojewódzkim, które poprowadzi Pani Sabina Klimkiewicz, wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach.

CSKiS „Suprema Lex zaprasza serdecznie
na szkolenie z cyklu „Prawo w praktyce”

Nowe przepisy kancelaryjno-archiwalne dla jednostek
samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych

Szkolenie przeznaczone jest dla: sekretarzy i innych pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, (w tym OPS, DPS, PCPR, MOPS i innych pracowników Jednostek Pomocy Społecznej)

CELEM SZKOLENIA jest zaznajomienie uczestników szkolenia z zasadami stosowania instrukcji kancelaryjnej, w związku z nowymi regulacjami wprowadzonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

01.03.2011 – Gdańsk

02.03.2011 – Bydgoszcz

03.03.2011 – Poznań

04.03.2011 – Łódź

07.03.2011 – Rzeszów

08.03.2011 – Lublin

09.03.2011 – Warszawa

10.03.2011 – Białystok

11.03.2011 – Olsztyn

21.03.2011 – Kraków

22.03.2011 – Katowice

23.03.2011 – Opole

25.03.2011 – Zielona Góra

28.03.2011 – Szczecin

Szkolenie prowadzi:

Sabina Klimkiewicz

Wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach, w którym przez wiele lat była kierownikiem Oddziału Nadzoru Archiwalnego, a w latach 2004-2011 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach. Wykładowca na kursach organizowanych przez różne instytucje szkoleniowe przygotowujących do pracy w archiwach zakładowych. Autorka artykułów zamieszczanych w 3 kolejnych edycjach podręcznika pt. "Kancelaria i archiwum zakładowe", Katowice

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę.

Ważne! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Program szkolenia: „Nowe przepisy kancelaryjno-archiwalne dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych”:

10.00 Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia (ok.13.00- Obiad)

10.00-15.30 Prowadzenie Sabina Klimkiewicz:

1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego:
– ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
– przepisy wykonawcze do ustawy.

2. Regulacje wprowadzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określone w instrukcji kancelaryjnej.

4. Jednolite rzeczowe wykazy akt:
– budowa wykazów akt,
– dodawanie nowych klas,
– kwalifikacja akt do kategorii archiwalnych.

5. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych:
– przejmowanie akt z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego,
– prowadzenie ewidencji akt,
– brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
– przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

15.00 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia

Od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Sabiną Klimkiewicz

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:
290 zł plus 23% VAT OD OSOBY. CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, obiad, serwis kawowy
– certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę

Dojazd we własnym zakresie

Harmonogramy szkoleń i kart zgłoszenia
dostępne są na www.supremalex.pl

Zapraszamy.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia wojewódzkie z nowej instrukcji kancelaryjnej (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»