Newsy

Konsensus Europejski w zakresie bezdomności

W grudniu 2010 roku odbyła się w Brukseli Europejska Konferencja Konsensusu w zakresie Bezdomności. Dzięki uprzejmości Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności publikujemy materiały podsumowujące to wydarzenie. ( English version )

Konferencja konsensusu to specjalne narzędzie mające na celu przełamanie impasu w sytuacjach, gdy brak wspólnego zrozumienia blokuje postępy w tworzeniu polityki. Zalecenia dotyczące polityki zawarte w niniejszym sprawozdaniu stanowią wynik Europejskiej Konferencji Konsensusu w zakresie Bezdomności 2010. Niezależne jury opracowało odpowiedzi na sześć kluczowych pytań tworząc w kontekście nowej strategii Europa 2020 oraz Europejskiego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym rekomendacje wobec problemu bezdomności w Unii Europejskiej.

Konsensus Europejski w zakresie bezdomności przygotowany został
przez specjalne Jury w zakresie 6. kluczowych kwestii:

  • Co bezdomność oznacza?
  • "Koniec bezdomności":. Realny cel?
  • Czy polityka oparta na mieszkalnictwie jest podejściem najbardziej efektywnym i skutecznym w zapobieganiu i zwalczaniu bezdomności?
  • W jakim stopniu ludzie bezdomni powinni brać udział w rozwoju polityki dotyczącej problemu bezdomności?
  • W jakim stopniu ludzie powinni mieć możliwość dostępu do usług dla bezdomnych niezależnie od ich statusu prawnego i obywatelstwa?
  • Jakie powinny być elementy strategii UE w zapobieganiu i zwalczaniu bezdomności?

Streszczenie rekomendacji w języku polskim [ tutaj ].pdf

Przedstawiamy także cały raport w wersji angielskiej  [ tutaj ].pdf

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Europejska konferencja konsensusu w zakresie Bezdomności

źródło: PFWB, www.pfwb.org.pl  
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Europejski Filar Praw Socjalnych

23 listopada 2017      TAGI:      
W dniu 17 listopada 2017r. w Geoteborgu został podpisany przez przewodniczącego Parlamentu...»

Z orzecznictwa – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

09 lutego 2017      TAGI:      
Jak wskazuje orzecznictwo, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany...»

Bezpłatna mediacja w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

05 października 2017      TAGI:      
W sejmie trwają pracę nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej...»

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności – dodatkowy otwarty konkurs

13 czerwca 2017      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs...»

Z orzecznictwa sądów administracyjnych – rozstrzygnięcia sporu w zakresie kontraktu socjalnego

21 lutego 2017      TAGI:      
W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny...»