Newsy

Konsensus Europejski w zakresie bezdomności

W grudniu 2010 roku odbyła się w Brukseli Europejska Konferencja Konsensusu w zakresie Bezdomności. Dzięki uprzejmości Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności publikujemy materiały podsumowujące to wydarzenie. ( English version )

Konferencja konsensusu to specjalne narzędzie mające na celu przełamanie impasu w sytuacjach, gdy brak wspólnego zrozumienia blokuje postępy w tworzeniu polityki. Zalecenia dotyczące polityki zawarte w niniejszym sprawozdaniu stanowią wynik Europejskiej Konferencji Konsensusu w zakresie Bezdomności 2010. Niezależne jury opracowało odpowiedzi na sześć kluczowych pytań tworząc w kontekście nowej strategii Europa 2020 oraz Europejskiego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym rekomendacje wobec problemu bezdomności w Unii Europejskiej.

Konsensus Europejski w zakresie bezdomności przygotowany został
przez specjalne Jury w zakresie 6. kluczowych kwestii:

  • Co bezdomność oznacza?
  • "Koniec bezdomności":. Realny cel?
  • Czy polityka oparta na mieszkalnictwie jest podejściem najbardziej efektywnym i skutecznym w zapobieganiu i zwalczaniu bezdomności?
  • W jakim stopniu ludzie bezdomni powinni brać udział w rozwoju polityki dotyczącej problemu bezdomności?
  • W jakim stopniu ludzie powinni mieć możliwość dostępu do usług dla bezdomnych niezależnie od ich statusu prawnego i obywatelstwa?
  • Jakie powinny być elementy strategii UE w zapobieganiu i zwalczaniu bezdomności?

Streszczenie rekomendacji w języku polskim [ tutaj ].pdf

Przedstawiamy także cały raport w wersji angielskiej  [ tutaj ].pdf

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Europejska konferencja konsensusu w zakresie Bezdomności

źródło: PFWB, www.pfwb.org.pl  
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będzie nowy program dot. przeciwdziałania bezdomności młodych osób?

10 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu prac...»
Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

Raport NIK o wychodzeniu z bezdomności

31 lipca 2020      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach wspierających i aktywizujących...»

RPO o przeciwdziałaniu bezdomności

02 stycznia 2020      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z apelem o powołanie w ramach Kancelarii Prezesa...»
Bezdomność

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności o pomocy w kryzysie

13 stycznia 2020      TAGI:         
W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Ekspertów...»

Problem bezdomności ludzi młodych. Jak temu zapobiec?

18 lutego 2020      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...»