Archiwalne

Szkolenia w IDRiE

Rozliczanie i ewidencja księgowa wydatków projektów w ramach
PO KL 2007 – 2013 z uwzględnieniem zmian na 01.01.2011

Data: 25.02.2010 r. godzina 10-15.
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie niezbędnej wiedzy teoretycznej I praktycznej księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczanie finansowe projektów realizowanych w ramach PO KL 2007 – 2013 , a przede wszystkim nabycie umiejętności praktycznych w zakresie zasad ewidencjonowania operacji księgowych, weryfikowania poprawności dokumentów, kwalifikowalności wydatków, opracowania i prowadzenia dokumentacji księgowej , płacowej sporządzania wniosków o płatność, wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości w odniesieniu do środków unijnych – zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jak stosować zasadę równych szans w projektach
programu operacyjnego kapitał ludzki?

Data: 11.03.2011 r. godzina 10-15.
Miejsce: Kraków, ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Szkolenie „Jak stosować zasadę równych szans w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?” stanowi element przygotowujący instytucje ubiegające się o pozyskiwanie środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki do praktycznego wdrażanie w przyszłych projektach zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Koszt uczestnictwa w każdym z powyższych szkoleń obejmuje:
materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów i wynosi:

380 zł dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia. 380 zł+VAT dla pozostałych płatników.

Szczegółowa informacja o szkoleniach IDRiE
pod numerem telefonu (012) 429-26-88 oraz
na stronie internetowej organizatora www.idrie.pl  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia w IDRiE (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»