Archiwalne

SZKOLENIA: ”KPA w jednostkach pomocy społecznej”


Ośrodek Twórczej Interwencji \”OTI\” zaprasza do udziału w szkoleniach pn. \”KPA w jednostkach pomocy społecznej\”. Szkolenia odbędą się w Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Krakowie, Wrocławiu. Szkolenia poprowadzi Bartłomiej MAZURKIEWICZ

TERMINY:

30 stycznia – Warszawa
3 marca – Białystok
4 marca – Olsztyn
6 marca – Kraków
17 marca – Wrocław


W PROGRAMIE m.in.

– Ustawa cyfryzacyjna – nowelizacja KPA!
– ePUAP – co nam do tego?
– Wnioski przez Internet – kiedy i jakie?
– KPA – wprowadzenie
– Postępowanie administracyjne na gruncie KPA
– Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z ustawy o pomocy społecznej
– Postępowanie administracyjne w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

I. Ustawa cyfryzacyjna – co to dla nas oznacza?
– ePUAP w każdym urzędzie i Ośrodku?
– uprawnienia klientów i obowiązki organów w związku z nową regulacją;
– składanie wniosków przez Internet;

II. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
– pełnomocnictwo elektroniczne, doręczenia elektroniczne;
– dowody elektroniczne, podania elektroniczne, zaświadczenia elektroniczne;
– WSZYSTKO elektroniczne!

III. Kodeks Postępowania Administracyjnego – wprowadzenie:
– zakres obowiązywania, zasady ogólne;
– organy wyższego stopnia i organy naczelne, właściwości organów, wyłączenie pracownika oraz organu;
– strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy.

IV. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA:
– wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt;
– dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania;
– decyzje, ugoda, postanowienia, odwołania, zażalenia, wznowienie postępowania;
– uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji;
– udział Prokuratora, wydawanie zaświadczeń, skargi i wnioski.

V. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z ustawy o pomocy społecznej:
– postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
– kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego;
– wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
– zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
– procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

VI. Postępowanie administracyjne w świadczeniach z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
– wydawanie decyzji z zakresu świadczeń, zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych;
– wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia;
– ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?

VII. Panel dyskusyjny – Pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

Szczegółowych informacji dotyczących szkoleń
udzielamy telefonicznie pod nr telefonów:
12 635-83-65 lub 12 626-01-40

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


oprac. ops.pl angoc

Komentarze SZKOLENIA: ”KPA w jednostkach pomocy społecznej” (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»