Archiwalne

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH 

Data: 23.03.2011 r. godzina 10-15. Miejsce: Kraków

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności przygotowania i wystąpień publicznych. Szkolenie adresowane jest do osób, które przygotowują i prowadzą szkolenia, prezentacje podczas spotkań, konferencji, zebrań. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazje udziału w licznych ćwiczeniach i warsztatach, zabawach.

Wprowadzenie do tematyki szkolenia

· Warunki dobrej prezentacji
· Struktura prezentacji
· Mowa ciała jako element wystąpień publicznych
· Jak pokonać stres przed prezentacją?
· Metody zapamiętywania
· Zasady przygotowania materiałów prezentacyjnych – fiszki, konspekty a może mapy myśli ?
· „Trudni” uczestnicy – jak sobie z nimi radzić – przykłady
· Przygotowanie do wystąpień publicznych
· Metody aktywne podczas prezentacji

Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzenie: Trener, konsultant, 17 – letnie doświadczenie w pracy z administracja publiczną. Prowadziła szkolenia m.in. w ramach programów LGPP. Specjalizuje się w tematyce związanej ze skutecznym informowaniem społeczności lokalnych, rozwiązywaniem konfliktów, negocjacjami społecznymi. Ma za sobą liczne przygotowane i przeprowadzone szkolenia, wystąpienia podczas konferencji.

Koszt uczestnictwa wynosi:

380 zł dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej

380+VAT dla pozostałych płatników
i obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów.

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl  
Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub
pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA
data szkolenia: 24.03.2011 r. godz. 10.00-15.00;
tytuł: SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP:
Adres:
Tel/fax:
E-meil:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
·gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
·przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków
66150011421211400369490000

OŚWIADCZENIE

Nazwa Płatnika:
Adres:
Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu ……………….. (data szkolenia)
jest finansowana w całości ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»