Archiwalne

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE FINANSÓW PUBLICZNYCH

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza chętnych na szkolenie w dniu 11.04.2012. Trmatyka: DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE FINANSÓW PUBLICZNYCH. ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 2012r.

Cel szkolenia: Omówienie wszystkich karalnych naruszeń dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dn. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Korzyści:
• Omówienie nowego katalogu czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych oraz nowe zasady odpowiedzialności za czyny zabronione ustawą
• Omówione zostaną, z uwzględnieniem przykładów z orzecznictwa komisji orzekających oraz sądów administracyjnych, zasady prawidłowego zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne, ich realizacji, ustalania, pobierania i dochodzenia należności publicznoprawnych (w tym nowe przesłanki umarzania należności sformułowane w ustawie o finansach publicznych), a także udzielania, rozliczania i egzekwowania zwrotu dotacji z budżetu.
• Szkolenie podpowiada także, jak postąpić, jeśli do naruszenia dyscypliny jednak doszło.
• Omówienie zasad karania.

Program:
1. DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ NARUSZENIE
• definicja czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
• zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności
2. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
• pojęcie winy i jej formy, miejsce i czas popełnienia czynu
• odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności
• wyłączenie odpowiedzialności
• odpowiedzialność za wydanie polecenia
• katalog kar i skutki ukarania; zatarcie skazania
3. ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
4. ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW
• instancyjność postępowania
• obowiązki i prawa stron postępowania; domniemanie niewinności obwinionego
• przesłanki wyłączające postępowania
• formy orzeczeń, pomoc prawna
• co może być dowodem w prowadzonym postępowaniu?
• kto jest zawiadamiany o wszczęciu postępowania?
• zasady wymiaru kary
5. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
• zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
• postępowanie przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych
• wniosek o ukaranie, zażalenia i odwołania
• postępowanie przed Główną Komisja Orzekającą
• stwierdzenie nieważności postanowień i orzeczeń, wznowienie postępowania

Wykładowca: prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 50 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, autor 10 poradników z zakresu prawa podatkowego (wydanych przez FRDL), trener i wykładowca FRDL (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz innych firm szkoleniowych. Autor książek.

Miejsce szkolenia: Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 15:00, w sali szkoleniowej biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów11, I piętro, (5 min. drogi od dworca PKP i PKS)

Cena: 342 zł obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikaty i bufet w czasie przerwy. W przypadku realizacji tego szkolenia u Państwa, dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3918 zł

Zgłoszenia przyjmujemy w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres mailowy [email protected]  lub faksem na numer 58 550 32 39.

W przypadku pytań zachęcamy do
kontaktu telefonicznego: 58 322 25 35


oprac. ops.pl angoc

Komentarze DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE FINANSÓW PUBLICZNYCH (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»