Archiwalne

Szkolenie ”Rachunkowość w praktyce”

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Rachunkowość w praktyce” w dniach 10-14 kwietnia 2011r. (niedziela-czwartek – 5 dni!) w Juracie. Tematyka: Zmiany w rachunkowości (planach kont), ewidencji podatkowej i sposobie prowadzenia gospodarki finansowej, kontrola zarządcza po roku funkcjonowania w jsfp. Ocena kontroli zarządczej jako systemu zarządzania jednostką.

SPS zaprasza na ogólnopolskie szkolenie z cyklu „Rachunkowość w praktyce”

  • Zmiany w rachunkowości (planach kont), ewidencji podatkowej i sposobie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jst, obowiązujące od stycznia 2011r.
  • Kontrola zarządcza po roku funkcjonowania w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli jak realizowane są przepisy ustawy o finansach publicznych i „Standardów kontroli zarządczej”
  • Ocena kontroli zarządczej jako systemu zarządzania jednostką w sektorze finansów publicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników, głównych księgowych i księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych jednostek organizacyjnych, osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz kierowników Jednostek Pomocy Społecznej i innych jednostek organizacyjnych JST.

Szkolenie prowadzą:

Halina Łuczak – Główny Inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, specjalista w zakresie rachunkowości jednostek sfery budżetowej, wieloletni pracownik kontroli RIO, była główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca na wielu kursach i szkoleniach, autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, Poznań.

Dariusz Kaźmierczyk – Audytor wewnętrzny CGAP, Główny Inspektor Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, były pracownik Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Skarbu Miasta. Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, praktyk wykorzystania programu ACL w codziennej pracy w kontroli, koordynator współpracy RIO w Krakowie z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie „prania brudnych pieniędzy”, uczestnik szkoleń w zakresie przeciwdziałania korupcji, doświadczony trener, Kraków.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

10-14 kwietnia 2011r. (niedziela-czwartek- 5 dni!) w Juracie
Ośrodek Konferencyjno- Wypoczynkowy „DELFIN”
ul. Wojska Polskiego, 84-141 Jurata (www.wzwjantar.pl)
„Delfin” położony jest na Półwyspie Helskim, między dwiema plażami: Zatoki Gdańskiej i Bałtyku, tuż obok słynnej rezydencji Prezydenta RP, w sosnowym borze z unikalnym mikroklimatem…

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców.

PROGRAM SZKOLENIA  „Rachunkowość w praktyce”:
10-14 kwietnia 2011r.- Ośrodek „Delfin” w Juracie

10.04.2011r. (niedziela)
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia od godz. 15.00 w „Delfinie”

11.04.2011r. (poniedziałek)
Zmiany w rachunkowości (planach kont), ewidencji podatkowej i sposobie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jst obowiązujące od stycznia 2011r.

07.30-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00) Obiad

09.00 Powitanie, omówienie harmonogramu szkolenia,
wybór zajęć, rozpoczęcie szkolenia
09.00-15.30 Prowadzenie Halina Łuczak:

1. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U Nr 241, poz. 1616) ze szczególnym uwzględnieniem:
– sposobu prowadzenia gospodarki finansowej,
– sposób i tryb sporządzania planów finansowych,
– sposób dokonywania zmian w planach finansowych oraz zatwierdzania tych zmian,
– zasady gospodarki państwowych jednostek budżetowych do wykorzystania w jst.

2. Nowa klasyfikacja rodzajowa środków trwałych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) ze szczególnym uwzględnieniem:
– pojęcia środków trwałych,
– podziału rodzajowego i zasad klasyfikowania środków trwałych

3. Zmiany w klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości od 1 stycznia 2011 r.

15.30 Konsultacje indywidualne z Haliną Łuczak
15.30-19.30 Czas wolny. Dla zainteresowanych- wycieczka piesza po Juracie
od 19.45 Kolacja z kapelą kaszubską i dyskoteką

12.04.2011r. (wtorek)
Zmiany w rachunkowości (planach kont), ewidencji podatkowej i sposobie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jst obowiązujące od stycznia 2011r.- ciąg dalszy

07.30-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00) Obiad
09.00-15.30 Prowadzenie Halina Łuczak- ciąg dalszy:

1. Nowe rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) ze szczególnym uwzględnieniem:
a) dostosowania planu kont jednostki do obowiązujących przepisów w zakresie:
– zasad klasyfikacji zdarzeń,
– zasad prowadzenia kont syntetycznych, pomocniczych i szczegółowych,
– ewidencji bilansowej i pozabilansowej
– zasad ewidencji środków trwałych, umorzeń i amortyzacji oraz ujednolicone zasady ewidencji nieruchomości;

2. Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych od stycznia 2011r. a procedury w
zakresie rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem miejsc ryzyka:
a) zasady (polityka) rachunkowości,
– ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
– zasady wyceny aktywów i pasywów
– zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

b) instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych ze szczególnym uwzględnieniem:
– cech dowodu księgowego,
– sporządzania, przyjmowania i ujmowania w księgach rachunkowych oraz poprawiania błędów w dowodach
księgowych,
c) instrukcja inwentaryzacyjna;

15.30 Konsultacje indywidualne z Haliną Łuczak

15.30-19.00 Czas wolny. Dla zainteresowanych- rejs kutrem wycieczkowym po Zatoce Gdańskiej- (rejs dodatkowo płatny)
od 19.00 Kolacja- ognisko na plaży od strony Zatoki Gdańskiej, pieczenie kiełbasek, zabawa z muzyką…

13.04.2011r. (środa)
Kontrola zarządcza po roku funkcjonowania w jednostkach sektora finansów publicznych czyli jak realizowane są przepisy ustawy o finansach publicznych i „Standardów kontroli zarządczej”. Ocena kontroli zarządczej jako systemu zarządzania jednostką w sektorze finansów.

07.30-09.00 Śniadanie
(13.00-14.00 Obiad)
09.00-15.30 Prowadzenie Dariusz Kaźmierczyk:

1. Dlaczego stworzono system kontroli zarządczej? – istota i funkcje.
2. System wyznaczania celów i zadań jako najważniejszy aspekt kontroli zarządczej – identyfikacja celów i zadań,
system mierników realizacji zadań,
3. Odpowiedzialność za prowadzenie działań w ramach kontroli zarządczej.
4. Skutki niedopełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
5. Elementy skutecznego systemu kontroli zarządczej – na co zwracamy uwagę, przy budowie, modernizacji i
ocenie systemu zgodnie z wytycznymi „Standardów kontroli zarządczej”?
6. Konieczność zarządzanie ryzykiem w jednostce – jak dokonać kwantyfikacji zagrożeń i wyboru miar istotności
ryzyka?
7. Jak prowadzić dokumentację kontroli zarządczej, potwierdzającą istnienie prawidłowych procesów zarządzania
jednostką np. procedury, opisy stanowisk, karty zadań, schematy realizacji zadań, kodeks etyki, upoważnienia,
rejestry)?
8. Ocena i monitorowanie procesów kontroli zarządczej – rola audytu wewnętrznego, samoocena jednostki.
9. Rola systemu kontroli zarządczej w zapobieganiu nadużyciom i oszustwom.

od 15.30 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Dariuszem Kaźmierczykiem
15:30-19:00 Czas wolny.
od 19.00 Kolacja (zwykła) połączona z dyskoteką
14.04.2011r. (czwartek)
Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

07.30-09.00 Śniadanie (Wykwaterowanie z pokoi do godziny 11.00)
09.00-09.30 Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie szkolenia

CAŁOŚCIOWY KOSZT SZKOLENIA
WYNOSI: 790 zł plus 23% VAT OD OSOBY.

W CENIE SZKOLENIA:
– autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe,
– certyfikat ukończenia szkolenia – sygnowany przez Wykładowców
– zakwaterowanie wraz z wyżywieniem- 4 noclegi ze śniadaniem, (pokoje 2-4 osobowe) Pokoje 1 osobowe-
dodatkowo płatne) 3 obiady, 3 kolacje integracyjne,
– wycieczka piesza z przewodnikiem, wycieczka autokarowa na Hel

DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE. REJS KUTREM
WYCIECZKOWYM PO ZATOCE- DODATKOWO PŁATNY

Koordynator szkolenia – Kierownik Biura SPS
Agnieszka Dudek tel: 12 636-92-85 lub 0660 675-194

Harmonogram z kartą zgłoszenia
do pobrania na www.sps.org.pl

Zapraszamy serdecznie.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
camar77 » 08 grudnia 2021, 21:18

Porady - jak zrobić świąteczne świece

camar77 » 08 grudnia 2021, 21:15

Co oznacza biała piana w słoiku z miodem?

camar77 » 08 grudnia 2021, 21:12

Jak działa koronawirus?

camar77 » 08 grudnia 2021, 21:10

Niesamowite miejsca w Polsce