Archiwalne

Bezpłatne szkolenia – woj. opolskie

Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza osoby bezrobotne z województwa opolskiego na BEZPŁATNE szkolenia zawodowe współfinansowe przez Unię Europejską w ramach projektu "Aktywni i kompetentni".

Celem ogólnym projektu „Aktywni i kompetentni” jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 84 osób bezrobotnych ( w tym 50 kobiet) do końca trwania projektu, przeciwdziałając tym samym ich wykluczeniu społecznemu.

Zakres wsparcia w ramach projektu obejmuje udział uczestników w wybranym szkoleniu:

– Specjalista/ka ds. sprzedaży z obsługą magazynu oraz wózkiem jezdniowym (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego).

– Specjalista/ka ds. administracyjno-biurowych z elementami kadr i księgowości MŚP (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego).

– Opiekun/ka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego).

– Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz innych źródeł finansowania zewnętrznego z językiem angielskim.

-Kurs spawania metodą MAG (z modułem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego).

Oferowany w ramach powyższych kursów moduł nauczania języka angielskiego albo niemieckiego nauczany będzie w stopniu podstawowym. Z uwagi na powyższe przy rekrutacji pierwszeństwo będą miał osoby nie znające wybranego do nauki języka. Języki obce nauczane będą za pomocą innowacyjnej metody nauczania języków obcych za pomocą kursów i systemu SITA umożliwiających nabycie podstaw porozumiewania się w języku obcym w ciągu 44 godzin nauki.

Równolegle (a także po jego zakończeniu szkolenia zawodowego) uczestnicy projektu będą brali udział:
– w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy z modułem przedsiębiorczości.
– w poradnictwie indywidualnym doradcy zawodowego, którego celem jest opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania oraz pomoc w poszukiwaniu pracy (coaching) i wdrożeniu się do pracy (trening pracy) w przypadku jej podjęcia w ramach projektu.

UCZESTNICY PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby BEZROBOTNE, zamieszkujące w województwie OPOLSKIM, będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 LATA) zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.

Priorytetowo traktowane będą osoby bezrobotne:
– powyżej 45 roku życia,
– długotrwale bezrobotni,
– zamieszkujące na obszarach wiejskich
– nie znające języka angielskiego lub niemieckiego i deklarujące naukę jednego z tych języków.

Szkolenia będą się odbywać w Kędzierzynie-Koźlu,
jednocześnie Organizator zapewnia uczestnikom:
– materiały szkoleniowe
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
– ciepłe posiłki
– ubezpieczenia NWW
– certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
– badania lekarskie
– usługi doradcze i pośrednictwo pracy

SZCZEGÓŁOWE informację można uzyskać
pod numerem telefonu: 77 483 48 95
oraz na stronie Fundacji : www.fddp.pl  w zakładce
Projekty / Aktywni i kompetentni.

ZAPRASZAMY!!

Fundacja Dla Dobra Publicznego
Biuro projektu: "Aktywni i kompetentni"
ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77 483 48 95, e-mail: [email protected]  

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Bezpłatne szkolenia – woj. opolskie (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
reheg » 20 czerwca 2024, 17:59

Czy mieliście taki przypadek

aktosik » 20 czerwca 2024, 15:09

cbb status wniosku zarejestrowany

Oktawia » 20 czerwca 2024, 15:04

zas. piel. dwa orzeczenia

Patela » 20 czerwca 2024, 14:55

ŚP a dziłalność nierejestrowa