Archiwalne

Wolne miejsca! Nowe zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Zmniejszanie się liczby żłobków i oddziałów żłobkowych doprowadziło do sytuacji, że obecnie opieką nad dziećmi jest objętych niecałe 2 % dzieci w wieku 0 – 3 lata. Celem nowej ustawy jest: tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi, poprawa standardów funkcjonowania placówek, wsparcie rodziców w procesie wychowywania, umożliwienie rodzicom podjęcia aktywności zawodowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników samorządów gmin (miast) zatrudnionych w:
· wydziałach (referatach) finansowych,
· Ośrodkach Pomocy Społecznej,
· administracji oświaty i ochrony zdrowia,
· prowadzonych przez gminę żłobkach.

Zagadnienia poruszone na szkoleniu to:

1.Wstęp:
· funkcjonowanie żłobków w latach 1990-2010,
· geneza ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3.
2.Formy prowadzenia opieki:
· żłobek,
· klub dziecięcy,
· dzienny opiekun,
· niania,
· tryb tworzenia jednostek własnych i zlecania zadań przez gminę,
· dopuszczalność łączenia jednostek w zespoły z placówkami oświatowymi.
3.Zasady zakładania i prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych:
· podmiot uprawniony do utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
· wymagania lokalowe i sanitarne,
· organizacja żłobka i klubu dziecięcego,
· rejestr (zasady wpisu i wykreślenia),
· uchwała rady gminy o opłacie od wpisu do rejestru.
4.Instytucja „opiekuna dziennego”:
· zasady wyboru i zatrudniania przez gminę opiekuna dziennego,
· prawa i obowiązki opiekuna dziennego,
· uchwała rady gminy dotycząca wynagrodzenia opiekunów dziennych.
5.Niania:
· zasady i tryb wykonywania zawodu niani,
· umowa uaktywniająca,
· uprawnienia i obowiązki rodzica oraz niani.
6.Nadzór gminy nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi:
· organizacja i cele nadzoru,
· plan nadzoru w formie uchwały rady gminy,
· tryb i środki kontroli,
· środki pokontrolne,
· sprawozdania do wojewody.
7.Finansowanie zadań gminy:
· skutki wdrożenia ustawy dla budżetu gminy (analiza rozwiązań wariantowych),
· formy organizacyjno-finansowe jednostek gminnych,
· zlecenie realizacji zadania gminy w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – w tym umowy wieloletnie,
· uchwała rady gminy o wysokości opłat za pobyt dziecka w placówce gminnej i opłaty za wyżywienie oraz o zwolnieniu od opłaty,
· możliwość udzielania dotacji celowych z budżetu gminy dla prywatnych żłobków i klubów dziecięcych,
· warunki i tryb otrzymania przez gminę dofinansowania z budżetu państwa.
8.Podsumowanie i wnioski końcowe.

Cena szkolenia to 299 zł brutto za pierwszą osobę, dla każdej następnej
osoby z tej samej instytucji oferujemy rabat 10%. W cenę szkolenia wliczone
są materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, catering.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4.3.2011r
UWAGA!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej,
gdzie znajdą Państwo naszą pełną ofertę szkoleniową
www.frdl-cd.org.pl

oprac.ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
księgowa123 » 23 września 2021, 09:39

PIECZA ZASTEPCZA

edytap693 » 23 września 2021, 08:52

Wyliczenie