Archiwalne

Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane/doskonalące Centrum Mediacji Partners Polska

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza na szkolenie zaawansowane/doskonalące z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia i 5-7 maja 2011 roku w Warszawie. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji rodzinnej oraz dla praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swój warsztat zawodowy.

Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane/doskonalące
Centrum Mediacji Partners Polska w kwietniu i maju 2011 r.
28-30 kwietnia i 5-7 maja 2011 roku w Warszawie

Cel szkolenia

Przygotować wszechstronnie uczestników do pełnienia roli mediatora w sprawach rodzinnych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów rodzinnych, prowadzenia mediacji w sytuacji ostrego konfliktu między małżonkami/rodzicami oraz regulacji prawnych dotyczących spraw rodzinnych. Program szkolenia obejmuje 40 godzin zegarowych – i składa w głównej mierze się z zajęć warsztatowych ( a także wykładów i dyskusji) dotyczących najtrudniejszych sytuacji i problemów w mediacji rodzinnej – m.in. nierównowagi sił stron, impasu, ostrych konfliktów dotyczących opieki i kontaktów z dziećmi, radzenia sobie z emocjami stron, czy ostatnich zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Uczestnikom szkolenia oferujemy możliwość odbycia (odpłatnego) stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej w Centrum Mediacji Partners Polska.

Termin i miejsce

Szkolenie zaawansowane/doskonalące obejmuje 40 godzin zegarowych – jego najbliższa edycja będzie składać się z dwóch sesji szkoleniowych, które odbędą się w Warszawie w następujących terminach:

sesja I: 28-30 kwietnia 2011 (czwartek – sobota)
sesja II: 5-7 maja 2011 (czwartek– sobota)

Metody

Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Prezentacje teoretyczne stanowią mniej niż 20% czasu szkolenia!

Trenerzy

Głównym trenerem będzie Maciej Tański, doświadczony mediator i trener. Współpracować z nim będą inni mediatorzy z naszego Centrum.

Warunki uczestnictwa

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje termin wpłaty. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie udziału.

Opłaty
960 zł – gdy wpłata do 14 kwietnia 2011
1150 zł – gdy wpłata po 14 kwietnia

W cenę wchodzi serwis podczas przerw oraz wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym "Skarb mediatora" oraz wszystkie publikacje Centrum Mediacji Partners Polska, które są dostępne w wersji drukowanej – broszury, plakaty, ulotki. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg .

Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536.

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia – zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00-18:00)
email: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia zaawansowanego/doskonalącego

Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Standardy i etyka postępowania mediatora

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mediacja rodzinna: szkolenie zaawansowane/doskonalące Centrum Mediacji Partners Polska (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»