Archiwalne

Collegium Civitas – szkolenia

Collegium Civitas w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w cyklu bezpłatnych szkoleń. O przyjęcie na warsztat może ubiegać się każdy, kto nie uczestniczył wcześniej w studiach podyplomowych, kursach i warsztatach organizowanych w ramach projektu „Edukacja przez Całe Życie” – program Collegium Civitas.

Na zmieniającym się w szybkim tempie rynku pracy, wraz z rozwojem sektora usług oraz gospodarki opartej na wiedzy, coraz większe znaczenie zyskują kompetencje zwiększające elastyczność zawodową – „umiejętności miękkie”, które uzupełniają specjalistyczną wiedzę zawodową. Pracodawcy w coraz większym stopniu oczekują od kandydatów umiejętności osiągania kompromisów, komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności radzenia sobie ze stresem, organizacji czasu pracy, osiągania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Warsztaty umiejętności miękkich skierowane są do osób chcących zwiększyć zakres swoich umiejętności psychospołecznych – pracowników wszystkich branż i sektorów oraz rozmaitych szczebli w strukturach firmy.

„Warsztaty umiejętności miękkich” są cyklem uzupełniających się odrębnych warsztatów, poświęconych rozmaitym obszarom kompetencyjnym. Program każdego warsztatu obejmuje 20 h, realizowanych w trybie weekendowym, wieczorowym lub dziennym. Każdy warsztat realizowany będzie w małych grupach (ok. 15 osób) w sześciu edycjach.

1. Warsztat z planowania kariery

Rekrutacja na II edycję rozpoczęta! Zapraszamy!

Ramowy program (20 h): techniki wyznaczania i osiągania celów; trening oceny własnych kompetencji; trening kreatywnego myślenia; aktywne poszukiwanie pracy; CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna – jak się zaprezentować przed pracodawcą?

II edycja warsztatu – 14 i 15 maja 2011 (sobota, niedziela)

Pobierz formularz zgłoszeniowy

2. Warsztat umiejętności społecznych

Rekrutacja na II edycję rozpoczęta! Zapraszamy!

Ramowy program (20 h): skuteczna komunikacja interpersonalna; skuteczne prowadzenie negocjacji; rozwiązywanie konfliktów; trening asertywności.

II edycja warsztatu – 14 i 15 maja 2011 (sobota, niedziela)

Pobierz formularz zgłoszeniowy

3. Warsztat z autoprezentacji i savoir-vivre

Rekrutacja na II edycję rozpoczęta! Zapraszamy!

Ramowy program (20 h): trening skuteczności osobistej; prezencja i styl; kultura osobista; savoir-vivre towarzyski; etykieta biznesu.

II edycja warsztatu – 11 i 12 czerwca 2011 (sobota, niedziela)

Pobierz formularz zgłoszeniowy

4. Warsztat work-life balance oraz zarządzanie czasem i stresem 

Rekrutacja na II edycję rozpoczęta! Zapraszamy!

Ramowy program (20 h): identyfikacja sfer osobistej i zawodowej; trening samooceny i poczucia własnej wartości; analiza własnych zasobów i potrzeb; planowanie działań; zarządzanie stresem; techniki antystresowe; trening zarządzania czasem.

II edycja warsztatu – 28 i 29 maja 2011 (sobota, niedziela)

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Warsztaty są bezpłatne!

Warunkiem przyjęcia na warsztat jest przejście przez proces rekrutacyjny.

Zasady przyjęć:
O przyjęcie na warsztat, może ubiegać się każdy, kto nie uczestniczył wcześniej w studiach podyplomowych, kursach i warsztatach organizowanych w ramach projektu „Edukacja przez Całe Życie” – program Collegium Civitas.
O przyjęciu na warsztat zadecyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej na podstawie oceny złożonej ankiety osobowej.

Wymagane dokumenty:
 •  podpisany wydruk formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w warsztacie
 •  kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie na adres:

Sekretarz Kursów i Warsztatów „Edukacja przez Całe Życie”
Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Bliższe informacje:
Igor Belczewski
e-mail: [email protected]
www.civitas.edu.pl

źródło: Dariusz Stola, Collegium Civitas
www.civitas.edu.pl/warsztaty_dofinansowane
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Collegium Civitas – szkolenia (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»