Archiwalne

Szkolenia dla pracujących z ludzmi bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością

Zapraszamy wszystkich pracujących z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością do udział w szkoleniach, przygotowanych specjalnie dla nich w ramach szkoleń z Modelu GSWB.

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zaprasza do udziału w szkoleniach dla kadry pomocy społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocyi integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych:

• Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.
• Streetworking w środowisku osób bezdomnych
1. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie, w zakresie standaryzacji w pracy z bezdomnymi.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:
• tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie;
• realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością;
• wdrażania oraz rozwijania standardów zatrudniania i edukacji osób bezdomnych;
• edukacji zdrowotnej skierowanej do osób bezdomnych
2. Streetworking w środowisku osób bezdomnych
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie standardu pracy metodą streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:
• celów jednostkowych i systemowych usługi streetworkingu
• usługi streetworkingu
• organizacji usługi streetworkingu
• zasobów związanych z usługą streetworkingu

Na realizację każdego bloku tematycznego przeznaczono 6 dni szkoleniowych, trwających łącznie 48 godzin.
Adresaci szkoleń:
Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych
w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej.
Rekrutacja obejmie także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej.
Miejsce oraz termin szkoleń:
Szkolenia będą realizowane:
− w Gdańsku, w terminach: 3-5.03 oraz 31.03-02.04.2014;
− w Toruniu, w terminach 10-12.03 oraz 7-9.04.2014;
− w Olsztynie, w terminach 17-19.03 oraz 14-16.04.2014.
Prowadzący:
Kadra trenerska składać się będzie z ekspertów-praktyków w tematyce poszczególnych standardów. Szkolenie prowadzić będą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji prac zespołów lub instytucji
w zakresie odpowiadającym poszczególnym standardom wychodzenia z bezdomności.
Rekrutacja:
Rekrutacja będzie się odbywać przy użyciu formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.pfwb.org.pl, od dnia 10 lutego 2014 roku

Osoby do kontaktu:
Anna Liedtke, [email protected]
Telefon: 58 341 17 20

Organizator kursów zapewnia uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie, jednak nie pokrywa kosztów dojazdu.
Szkolenie zakończy się wydaniem przez organizatora zaświadczenia o jego zakończeniu.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami zapraszamy na stronę Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności www.pfwb.org.pl, gdzie wkrótce znajdą się szczegółowe informacje o planowanych szkoleniach.

Program realizowany jest w ramach priorytetu I, Działania 1.2. Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.pfwb.org.pl/projekty/gminny-standard-wychodzenia-z-bezdomnosci/szkolenia-gswb/


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia dla pracujących z ludzmi bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
rosie101 » 13 lipca 2024, 09:56

informacji

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 14:31

Dlaczego warto sprzedać auto na złom?

Mixonek1 » 12 lipca 2024, 13:16

Skup aut w Tychach bez problemów

andzia2017 » 12 lipca 2024, 13:14

ZP - przedłużenie