Archiwalne

Ogólnopolskie seminarium: Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Instytut Rozwoju Służb Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym w dniu 25 maja 2011 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23

Seminarium: Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – założenia i praktyka

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium połączonym z praktycznymi warsztatami, organizowanym w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z pracą zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Seminarium adresowane jest do dla pracowników administracji samorządowej i rządowej oraz pracowników instytucji pomocy społecznej.

Seminarium składać się będzie z części teoretycznej (wykład oraz dyskusja) i części warsztatowej (dla dwóch 20-osobowych grup).

Seminarium poprowadzą:

Grzegorz Wrona – prawnik, pracował m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ostatnio Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy dyr. PARPA, wieloletni konsultant osób doznających przemocy w Stowarzyszeniu Niebieska Linia oraz Punkcie Informacyjnym Warszawa Śródmieście, uczestnik prac legislacyjnych związanych z uchwaleniem
i nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Małgorzata Czerkawska – psycholog, w szkoleniach dla sektora społecznego zajmuje się komunikacją interpersonalną, metodami pracy socjalnej, twórczym rozwiązywaniem problemów, coachingiem, współpracą interdyscyplinarną, problemem przemocy w rodzinie. Zrealizowała wiele szkoleń dotyczących pracy zespołów interdyscyplinarnych dla różnych grup zawodowych zajmujących się rozwiązywaniem problemu przemocy w rodzinie, współpracy w ramach „Niebieskiej Sieci”. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2010 prowadzi szkolenia z zakresu budowania i pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych.

Mikołaj Markiewicz – pracownik socjalny, psycholog. Był fundatorem i wiceprezesem Fundacji rozwoju Dzieci im. J. A Komeńskiego oraz członkiem Rady fundacji Centrum Edukacji Liderskiej. W szkoleniach dla sektora społecznego zajmuje się komunikacja interpersonalną, metodami pracy socjalnej, współpracą interdyscyplinarną, pracą z rodzinami zastępczymi, problemem przemocy w rodzinie. Realizował szkolenia na temat pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz współpracy w ramach „Niebieskiej Sieci”. Od czerwca 2010 prowadzi szkolenia z zakresu budowania i pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych.

Informacje organizacyjne:

Seminarium odbędzie się w dniu 25 maja 2011 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 w godz. 9.45-17.55

Uczestniczkom/uczestnikom seminarium przysługuje zwrot
udokumentowanych kosztów przejazdu do kwoty 200 zł

Termin nadsyłania zgłoszeń do 19 maja,
informacja o zakwalifikowaniu – 20 maja br.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie  z osobami zakwalifikowanymi.

Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia
dostępne są na stronie www.irss.pl  

Wszelkich informacji na temat seminarium udziela Dział Szkoleń IRSS
tel. 22 629-40-18 wew. 105,106 lub 107

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Ogólnopolskie seminarium: Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»