Archiwalne

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – szkolenia OTI z Jarosławem Polanowskim


Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach pt. „Nowe zadania samorządów w kontekście zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010r.”. Szkolenia prowadzi Pan Prokurator Jarosław POLANOWSKI.
Nowe zadania i obowiązki samorządów w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r.

TERMINY i MIEJSCA SZKOLEŃ:

26 sierpnia 2010 r. – WROCŁAW – Dom Technika „NOT” – ul. Piłsudskiego 74
27 sierpnia 2010 r. – POZNAŃ – Hotel 222 – ul. Grunwaldzka 222
2 września 2010 r. – RZESZÓW – Hotel Ambasador – ul. Rynek 13
3 września 2010 r. – LUBLIN – Starostwo Powiatowe – ul. Spokojna 9
9 września 2010 r. – GDAŃSK – Dom Technika „NOT” – ul. Rajska 6
16 września 2010 r. – WARSZAWA – Hotel Felix – ul. Omulewska 24
17 września 2010 r. – ŁÓDŹ – Hotel Savoy – ul. Traugutta 6
23 września 2010 r. – TORUŃ – Hotel Filmar – ul. Grudziądzka 45
24 września 2010 r. – OLSZTYN – Starostwo Powiatowe – Plac Bema 5
30 września 2010 r. – KATOWICE – Hotel Katowice – Aleja Korfantego 9
1 października 2010 r. – KRAKÓW – Hotel Chopin – ul. Przy Rondzie 2

PROWADZĄCY:

Jarosław POLANOWSKI – jeden z najwybitniejszych polskich ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnik, prokurator apelacyjny delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ekspert i współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz licznych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, konsultant nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pracownik punktów informacyjno – konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie, od wielu lat prowadzący działalność dydaktyczno szkoleniową

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Zmiany przepisów prawnych wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w tym Kodeksie Karnym, Kodeksie Karnym Wykonawczym, Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym):
– nowe ujęcie prawne zakazu zbliżania się i nakazu opuszczania przez sprawcę przemocy wspólnie zajmowanego lokalu, jako środka zapobiegawczego i probacyjnego,
– inne nowe środki probacji, w tym szczególny tryb eksmisji sprawcy przemocy,
– zabezpieczenie przed sprawcą opuszczającym zakład karny,
– nowy tryb zobowiązujący sprawcę do podjęcia terapii dla sprawców przemocy,
– nowy tryb odbierania dziecka od sprawców krzywdzenia,
– porównanie dotychczasowych sposobów udzielania pomocy prawnej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie do nowych zobowiązań ustawowych,
– nowe terminy reakcji organów ochrony prawnej dorosłych ofiar przemocy w rodzinie i dzieci,
– nowe rozwiązanie cywilnoprawne alimentacji, kontaktów rodzica z dzieckiem, jako element pozwów rozwodowych i separacyjnych.

2.Nowe zadania i obowiązki samorządów:
– opracowanie i realizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
– prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
– tworzenie zespołów interdyscyplinarnych

3.Zespoły interdyscyplinarne – podstawa prawna funkcjonowania:
– powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, tworzenie porozumień między podmiotami wchodzącymi w skład zespołów,
– skład zespołu interdyscyplinarnego,
– zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze – różnice w zadaniach i funkcjonowaniu,
– praca zespołów interdyscyplinarnych w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych

4.Współpraca służb w oparciu o procedurę Niebieskie Karty:
– procedura Niebieskie Karty – jako podstawa lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– procedura Niebieskie Karty: cele zadania, podmioty realizujące, dokumentacja, schemat działania.

KOSZT SZKOLENIA: 270 zł od osoby (przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z danej jednostki kosz szkolenia wynosi 240 zł od osoby)

CENA OBEJMUJE: wykład, materiały, konsultacje, serwis konferencyjny, obiad

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SZKOLEŃ udzielamy
pod numerami telefonów: 12 626-01-40 lub 12 635-83-65
KARTA ZGŁOSZENIA oraz szczegółowy PROGRAM szkolenia
do pobrania na naszej stronie internetowej: www.oti.org.pl

ORGANIZATOR SZKOLENIA
Ośrodek Twórczej Interwencji
ul. Śmiała 20/2
31-348 Kraków
www.oti.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
anna anna anna » 24 stycznia 2022, 10:42

MRiPS-06

Eliza7536 » 24 stycznia 2022, 10:34

osoba w jednym wniosku