Newsy

Europejskie Spotkanie Osób Doświadczających Ubóstwa

Dzięki uprzejmości Ruchu ATD Polska publikujemy wiadomość na temat X Europejskiego Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa, które miało miejsce w dniach 13-14 maja 2011 roku w Brukseli.

W spotkaniu uczestniczyły 32 delegacje z krajów europejskich, w których skład wchodziły osoby doświadczające, żyjące w ubóstwie na co dzień. Przedstawiano konkretne problemy, dzielono się swoimi spostrzeżeniami , wysuwano rekomendację.

W dniach 13 – 14 mają odbyło się X Europejskie Spotkanie Osób Doświadczających Ubóstwa zatytułowane: „Zatrudnienie, praca, zajęcia – rzeczywistość ludzi doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego”.

Niestety niewielu przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego,czy tez innych instytucji oraz rządów krajów państw członkowskich mogło usłyszeć te głosy, gdyż niewielu było obecnych na spotkaniu. Zostało to dostrzeżone przez uczestników i wielokrotnie podkreślane.

W kontekście zatrudnienia, pracy, zajęcia mówiono o:

● Pracy na czarno. Często ludzie są zmuszani do pracy na czarno. Zmusza ich do tego sytuacje w jakiej się znaleźli. W przypadku powstania zadłużenia, którego nie jesteśmy w stanie spłacić wchodzimy w zaklęty krąg. Rozpoczęcie jakiejkolwiek legalnej pracy wiąże się z pobieraniem przez komornika ( na poczet zadłużenia) do 60% wynagrodzenia, przy umowie o pracę i do 100% przy umowach cywilnoprawnych – nawet w przypadku najniższego wynagrodzenia. Płaca legalna jest nieopłacalna, tym bardziej, jeżeli za zarobione legalnie pieniądze nie jesteśmy w stanie utrzymać rodziny. Postulujemy dochód gwarantowany.

● Rodzinie. Rodziny nie zawsze są wspierane, problemy rodzin, szczególnie wielodzietnych, spycha się na dalszy plan. Rodziny są pozostawiane same sobie. Z powodu biedy rodzicom odbierane są dzieci. Należy stworzyć takie warunki, aby mogli wychowywać swoje dzieci. Tymczasem pomoc społeczna narzuca nam rozwiązania, których my nie chcemy przyjmować a wielokrotnie jesteśmy do tego zmuszani.

● Pracy w domu przy osobach niepełnosprawnych. Często samotna matka niepełnosprawnego dziecka nie może sobie pozwolić na pójście do pracy zarobkowej, gdyż opieka nad dzieckiem zajmuje jej 24 godziny. Praca w domu jest niedoceniana i niedostrzegana.

● Warunkach pracy. Pracodawcy nie zapewniają pracownikom odpowiednich warunków pracy . Zapominają o godności. Należy podnieść efektywność kontroli pracodawców, skończyć z wyzyskiem pracowników,

● Dostęp do rynku pracy. Szkolenie jakie są oferowane bezrobotnym powinny wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Oferty szkoleń nie są przystosowane do obecnych warunków. Ponadto pieniądze jakie są wydawane na organizacje szkoleń powinny zostać przeznaczone na podniesienie poziomu merytorycznego. Rynek pracy wymusza na ludziach odbywanie nieustannie szkoleń lub staży bez możliwości znalezienie stałego zatrudnienia.

● Edukacja. Konieczne jest kształcenie ustawiczna – edukacja przez całe życie. Szkoła to nie tylko nauka ale też sport i kultura. Szkoła kształtuje osobowość i ułatwia odnalezienie się w społeczeństwa.

● Braku odpowiedniej dystrybucji środków.

● Dyskryminacji ze względu na przeszłość tj. uzależnienia, więzienie.

W wielu wypowiedziach podkreślana była godność pracy i płacy w efekcie godne życie. Praca jest potrzebna, praca może przyczynić się do wyjścia z ubóstwa, jeśli będzie wykonywana w godnych warunkach i za godną płace. Wśród zaproszonych gości obecny był Janusz Gałęziak – radca w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE. Podkreślał wagę spotkania mówiąc, iż jest ono jednym z najważniejszych spotkań w agendzie społecznej UE. Poinformował, że Rządy państw członkowskich miały przedstawić programy wyjścia z ubóstwa na szczeblu krajowym i przedstawić je Komisji Europejskiej. Wspominał o nowej formule Okrągłego Stołu Ubóstwa. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, 17.10.2011, Polska Prezydencja będzie gospodarzem obrad Konwencji Europejskiej Platformy Współpracy w Zakresie Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Przedstawił również priorytety Polskiej Prezydencji:

● solidarność między pokoleniami
● projekt aktywna Europa
● partnerstwo obywatelskie – współpraca sektora publicznego z sektorem
pozarządowym.

Wsparcie sektora publicznego jest warunkiem niezbędnym.

Ruch ATD (rAzem posTawmy na goDność – All Together for Dignity – Agir Tous pour la Dignité) został założony w roku 1957 przez Józefa Wrzesińskiego w Francji i działa w ponad trzydziestu krajach Europy, Afryki, Ameryki Północnej oraz Południowej, a także w regionie Oceanu Indyjskiego i Azji. Walczy zwłaszcza o zapewnienie dostępu do praw człowieka osobom najuboższym. Od roku 1991 posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC). ATD posiada również status konsultacyjny przy organizacjach: UNICEF, UNESCO oraz przy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), a także uczestniczy w pracach Rady Europy oraz Unii Europejskiej.

Kontakt: Anna Osinska – 607 640 882

Komunikat ATD [ tutaj ].pdf

źródło: ATD Warszawa
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Aktywny samorząd” - spotkanie online z ekspertem

„Aktywny samorząd” – spotkanie online z ekspertem

12 marca 2021      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie online z ekspertem,...»
Płaca minimalna 2022

Zasiłek dla osób bezrobotnych w górę

31 maja 2021      TAGI:         
W‌ ‌dniu‌ ‌24‌ ‌maja‌ ‌2021r.‌ ‌zostało‌ ‌opublikowane‌ ‌obwieszczenie‌...»
Niebieska Linia "Galopem po moc"

„Galopem po moc” – ruszyła druga edycja programu dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ serdecznie...»
RPO w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami

RPO w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami

04 stycznia 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie...»
Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność a koronawirus. Będzie wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych

08 kwietnia 2020      TAGI:         
Stan epidemiczny zmienił na niespotykaną dotychczas skalę obraz naszego kraju. Zmiany...»