Archiwalne

Interwencja kryzysowa – kurs dla pracowników i wolontariuszy wielkopolskich JOPS i NGO’s

13-15.07.2011. Liczba miejsc ograniczona!

Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od lipca 2011 roku do realizacji szkoleń w ramach projektu systemowego 7.1.1 PO KL pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu przeprowadzi cykl szkoleniowy pt: „INTERWENCJA KRYZYSOWA” (cykl 5 zjazdów x 21 godzin – łącznie 105 godzin zajęć).

Szkolenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:

 • interwencja kryzysowa – podstawy (natura i rodzaje kryzysu),
 • ocena – diagnoza w interwencji kryzysowej,
 • teorie i modele interwencji kryzysowej,
 • podstawowe umiejętności i narzędzia interwencyjne,
 • interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem,
 • praca z osobami przeżywającymi kryzys utraty i żałoby,
 • interwencja kryzysowa wobec osób doznających przemocy domowej,
 • praca interwencyjna ze sprawcami przemocy domowej,
 • przemoc wobec dzieci – zadania interwencyjne,
 • interwent – zasoby osobiste, sposoby ochrony w pracy interwenta,
 • kryzys wypalenia u osób pomagających ofiarom przemocy,
 • interwencja kryzysowa w klęskach żywiołowych,
 • warsztaty superwizyjne – omówienie i przepracowanie konkretnych przypadków.

Szkoleniem, w formie cyklu pięciu bezpłatnych, trzydniowych warsztatów, prowadzonych w dwóch grupach ok. 20 osobowych, objętych będzie ogółem 40 uczestników z całego województwa wielkopolskiego.

Miejscem szkolenia będzie:
ATRIUM Centrum Konferencyjno-Bankietowe
Puszczykowo, ul. 3-go Maja 42a
tel. 61 898 30 60, www.atriumhotel.com.pl.
Istnieje możliwość samodzielnego dojazdu pociągiem – do stacji PKP Puszczykówko, znajdującej się około 450m od ośrodka szkoleniowego.

Zwracamy się do Państwa z ofertą szkolenia w następujących terminach:
Grupa I – I zjazd: 13-15.07.2011, II zjazd: 27-29.07.2011, III zjazd: 29-31.08.2011, IV zjazd: 12-14.09.2011, V zjazd: 26-28.09.2011 (5 zjazdów x 21 godzin, łącznie 105 godzin)

Grupa II – I zjazd: 13-15.07.2011, II zjazd: 27-29.07.2011, III zjazd: 29-31.08.2011, IV zjazd: 12-14.09.2011, V zjazd: 26-28.09.2011 (5 zjazdów x 21 godzin, łącznie 105 godzin)

Pracowników i wolontariuszy JOPS zainteresowanych w/w szkoleniem prosimy o pilne wypełnienie, a następnie przesłanie faxem na nr faxu 58 320 89 57 (i/lub – w formie skanów – e-mailem, na adres: [email protected]) oraz niezwłocznie – również listownie (priorytetem) na adres: 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 18 kl. 4 lok. 55 następujących dokumentów: FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, DRUKU ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU oraz ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA (dokumenty te dostępne są do pobrania na stronie www.prospera.pl)

O udziale w szkoleniu decyduje spełnianie warunków udziału, zadeklarowanie osobistego udziału w pełnym cyklu 5 sesji szkoleniowych oraz kolejność zgłoszeń!

Na ostateczną listę uczestników wpisane będą tylko osoby, które dostarczą komplet wypełnionych w/w dokumentów w oryginale.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub e-mailem przez przedstawiciela firmy PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska.

UWAGA!
Brak bezpośredniego telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu Uczestnika na cykl szkoleniowy jest równoznaczny z brakiem zakwalifikowania się Uczestnika.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z naszą firmą:

PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska tel.: 58 320 89 56, kom. 601 91 05 09 (także w godzinach popołudniowych), fax:. 58 320 89 57, e-mail: [email protected] strona internetowa: www.prospera.pl

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

– transport uczestników poszczególnych edycji warsztatów z Poznania do miejsca szkolenia (odbiór uczestników poszczególnych edycji szkoleń nastąpi w dniu ich rozpoczęcia o godz. 10.00 sprzed Budynku Delta – ul. Towarowa 35 w Poznaniu) i w drodze powrotnej z miejsca szkolenia do Poznania,

– zakwaterowanie,

– wyżywienie,

– komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia poprowadzą bardzo doświadczeni trenerzy, eksperci-praktycy w zakresie problematyki interwencji kryzysowej!

Zaproszenie oraz informacja o szkoleniu [ tutaj ].pdf

Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanego kompleksowego szkolenia!

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Interwencja kryzysowa – kurs dla pracowników i wolontariuszy wielkopolskich JOPS i NGO’s (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»