Archiwalne

SZKOLENIE WROCŁAW: Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, poronieniu – interwencja kryzysowa i terapia

DCP zaprasza w dniu 30.03.2012 na szkolenie: Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, poronieniu – interwencja kryzysowa i terapia. Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: psychologów, terapeutów, lekarzy, personelu medycznego, pracowników pomocy społecznej, oraz studentów – szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii – którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące pomocy psychologicznej osobom w żałobie po stracie dziecka, poronieniu.

Strata dziecka nienarodzonego i dziecka małego jest szczególnie traumatycznym kryzysem straty i żałoby, niniejsze szkolenie ma na celu rozwinąć kompetencje specjalistów do pracy terapeutycznej z osobami po stracie.Tematyka:

1. Charakterystyka kryzysu psychologicznego. Kryzys straty i żałoby.
2. Dynamika procesu żałoby w rodzinie.
3. Fazy procesu żałoby.
4. Reakcja na stratę u osób dorosłych i dzieci.
5. Objawy patologizacji procesu żałoby. Żałoba o przebiegu nietypowym – czynniki ryzyka i mechanizmy patologiczne
6. Żałoba po stracie nienarodzonego dziecka i po stracie małego dziecka.
7. Kryzys nadchodzącej śmierci- praca terapeutyczna z osobami przed śmiercią nienarodzonego dziecka.
8. Wsparcie i pomoc psychologiczna dla kobiety i rodziny – w sytuacji poronienia, porodu zmarłego dziecka.
9. Przywitanie i pożegnanie dziecka przez rodziców.
10. Rola i zadania personelu medycznego, specjalistów pomocy psychologicznej.
11. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby po stracie dziecka.
12. Zasady budowania kontaktu w interwencji kryzysowej w sytuacji żałoby, straty.
13. Terapia patologicznego procesu żałoby.
14. Grupy wsparcia dla “aniołkowych rodziców”.
15. Powrót rodziców do zdrowia i spojrzenie w przyszłość.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Juszczyk – psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii.

Koszt szkolenia: 300 PLN

Zapisy oraz dodatkowe info na www.dcp.wroclaw.pl

oprac.ops.pl angoc 

Komentarze SZKOLENIE WROCŁAW: Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, poronieniu – interwencja kryzysowa i terapia (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»