Archiwalne

Nowe rozwiązania w zakresie wpierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej

WYKŁADOWCA: główny specjalista w Wydziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS, współautor ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie, jako praktyk w instytucjach pomocy społecznej w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

Głównym celem szkolenia jest zapozananie uczestników z nowymi rozwiązaniami w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. zmianami w zakresie organizacji i finansowania.

Do kogo jest kierowane szkolenie?

1. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych szczebla: gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego w tym min. OPS, PCPR, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych.
2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną
3. Rodziny zastępcze.

Szkolenie prowadzone będzie metodą wykładu. Po skończonym szkoleniu prowadzący będzie prowadził konsultacje indywidualne, w czasie którym będzie odpowiadał na indywidualne zapytania.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Diagnoza obecnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Dlaczego zmiana?
2. Zadania administracji publicznej w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. Wspieranie rodziny- profilaktyka i praca z rodziną, jako podstawa działań systemowych.
Praca z rodziną
a) Gminne programy wspierające rodzinę
b) Asystent rodziny
4. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.
a) Placówki wsparcia dziennego.
b) Rodzina wspierająca
c) Inne instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
5. Piecza zastępcza.
• Rodzinna piecza zastępcza
Formy pieczy zastępczej
Kwalifikacja rodzin zastępczych
Rodzina pomocowa
Organizator pieczy zastępczej
Koordynator pieczy zastępczej
Świadczenia dla rodzin zastępczych
• Instytucjonalna piecza zastępcza
Organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych
Standardy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
6. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
7. Pomoc dla osób usamodzielnianych.
Zasady udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom
8. Postępowanie adopcyjne.
Rola i zadania ośrodków adopcyjnych.
Procedura adopcyjna.
9. Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
10. Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe rozwiązania w zakresie wpierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»